Tisková zpráva

Vedoucí Primárek se účastní panelové diskuse organizace UNICEF

Generální úřednice Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ocenila Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) za příležitost k partnerské spolupráci při celosvětovém úsilí o vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu. Sestra Jean B. Binghamová, první rádkyně v Generálním předsednictvu Primárek Církve, se ve středu 30. listopadu 2016 v New Yorku zúčastnila panelové diskuse pod záštitou organizace UNICEF.

 

Organizace LDS Charities již léta úzce spolupracuje se sdružením zdravotnických a humanitárních organizací ve snaze pomoci vymýtit spalničky, dětskou obrnu a další infekční choroby, a to tak, že poskytuje finanční prostředky a dobrovolníky. V posledních třech letech humanitární organizace Církve darovala každoročně na pomoc v boji za vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu milion dolarů.

„Věříme, že všichni lidé jsou členy Boží rodiny, což nás vede ke snaze následovat příklad Ježíše Krista a sloužit komukoli a kdekoli, abychom zmírnili utrpení, kdykoli to bude možné,“ uvedla sestra Binghamová. „Snížení počtu úmrtí v důsledku chorob, jimž lze předcházet očkováním, je možnost, jak pozvedat děti a žehnat jim bez ohledu na to, kde žijí.“

Primárky jsou organizace, která představuje přes milion dětí Svatých posledních dnů z celého světa ve věku osmnácti měsíců až jedenácti let. UNICEF již 70 let usiluje o zlepšení kvality života dětí z celého světa prostřednictvím zavádění programů, které se zaměřují na jejich zdraví, vzdělání a bezpečnost.

„Máme stejné poslání,“ řekla sestra Binghamová, která uvedla, že Církev a organizace Primárek mají dlouhou tradici, v rámci níž se věnují zlepšování zdravotního stavu a sociálního blahobytu dětí. „Díky zájmu o přežití a blaho dětí, který s organizací UNICEF sdílíme, se v iniciativě zaměřené na vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu skvěle doplňujeme.“

V roce 1922 sdružení Primárek Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů otevřelo v Salt Lake City dětskou nemocnici Primary Children’s Hospital, která poskytovala dětem léčbu bez ohledu na to, zda si mohly dovolit za ni zaplatit. Tato nemocnice v dnešní době prosperuje jakožto nezávislé a neziskové zařízení.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.