Téma

Primárky

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů klade velký důraz na snahu učit děti o Božím plánu a pomáhat jim následovat příklad Ježíše Krista. Pro dosažení tohoto cíle Církev podporuje organizaci Primárek určenou pro děti ve věku 18 měsíců až 12 let.

Primárky mají za cíl doplňovat náboženské vzdělávání, které děti získávají od svých rodičů. Děti se během mormonských bohoslužeb každou neděli setkávají, aby si povídaly o nauce Církve, účastnily se vzdělávacích činností a zpívaly písně. Děti různého věku mají možnost zapojovat se v rámci těchto setkání tím, že se modlí, čtou verše z písem a pronášejí proslovy na témata z evangelia. Během nedělních Primárek se děti také setkávají na lekcích v malých třídách s dalšími dětmi stejného věku. Výuku těchto lekcí zajišťují dospělí členové kongregace, kteří tomuto povolání dobrovolně věnují svůj čas na základě žádosti vedoucích.

Primárky navštěvuje více než jeden milion dětí po celém světě. Organizaci Primárek řídí generální předsednictvo, jehož členkami jsou v současné době sestra Joy D. Jonesová, sestra Bonnie H. Cordonová a sestra Cristina B. Francová.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.