Tisková zpráva

Vydávání nového zpěvníku bylo zahájeno prvními třinácti písněmi

V aplikacích Posvátná hudba a Knihovna evangelia jsou nyní k dispozici nové písně

Začalo postupné vydávání nového mezinárodního zpěvníku náboženských písní Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a to zveřejněním třinácti nových písní v angličtině, španělštině, portugalštině a francouzštině. Tyto nové písně budou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím aplikací Posvátná hudba a Knihovna evangelia a on-line v Knihovně hudebních materiálů na adrese music.churchofjesuschrist.org.

I nadále budou v elektronické podobě postupně zveřejňovány menší skupiny nových písní, přičemž celý zpěvník náboženských písní bude podle současných očekávání vydán v tištěné i elektronické podobě do konce roku 2026, a to v angličtině, španělštině, portugalštině a francouzštině. Předpokládá se, že tento zpěvník náboženských písní by měl být do konce roku 2030 dostupný v padesáti jazycích. U každé písně existuje vokální verze a dva instrumentální doprovody.

Nyní jsou k dispozici tyto náboženské písně:

„Jsme vděční, že budeme mít k dispozici tyto náboženské písně – některé již nyní a další budou následovat – které posílí naši víru a budou nás dále inspirovat k tomu, abychom dělali to, co je správné,“ dodal starší Michael T. Ringwood ze Sedmdesáti, který slouží jako výkonný ředitel Oddělení pro kněžství a rodinu.

Revize zpěvníku náboženských písní

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila tuto revizi zpěvníku náboženských písní a „Zpěvníku pro děti“ v červnu 2018 s cílem lépe sjednotit členy celosvětové Církve při uctívání Boha. Nová sbírka písní ponese název „Náboženské písně – pro domov a Církev“.

Nová sbírka písní bude ve všech jazycích obsahovat tentýž seznam písní a číslování a bude zahrnovat celkem 450 až 500 náboženských písní. Náboženské písně specifické pro určitou zemi nebo jazyk, jako například vlastenecké písně, budou dostupné v digitálních sbírkách v daném jazyce.

Písně byly vybrány na základě pěti kritérií schválených Prvním předsednictvem. Mají

  1. prohlubovat víru v našeho Nebeského Otce a Jeho Syna Ježíše Krista a prohlubovat jejich uctívání;
  2. učit základní nauce evangelia mocně a srozumitelně;
  3. povzbuzovat k radostnému zpěvu v domově i v Církvi;
  4. utěšovat znavené a inspirovat členy, aby vytrvali ve víře;
  5. sjednocovat členy v celé Církvi.

V předmluvě k současnému zpěvníku První předsednictvo vyzývá: „Bratři a sestry, používejme náboženské písně k tomu, abychom do našich shromáždění, domovů a osobního života přizvali Ducha Páně. Naučme se je zpaměti a přemítejme o nich, recitujme je a zpívejme a nechme se vyživovat jejich duchovní hodnotou.“

Více informací o aktualizované sbírce posvátných písní najdete na stránkách Novinkyozpevniku.cirkevjezisekrista.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.