Tisková zpráva

53 poradců z řad dorůstajícího pokolení se setkalo, aby se spolu poradili

Mladí dospělí z celé Evropy se zúčastnili víkendového setkání ve Švýcarsku, aby se spolu mohli poradit

Několik mladých dospělých z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celé Evropy se na konci srpna 2021 zúčastnilo konference ve švýcarském Zollikofenu. Navštívili je služebně starší církevní vedoucí, včetně staršího Ericha W. Kopischkeho z předsednictva území Evropa, a rovněž územní sedmdesátníci a územní poradkyně pro organizace. Přítomní se také virtuálně zúčastnili živě přenášeného osobního setkání se starším Davidem A. Bednarem z Kvora Dvanácti apoštolů.

Rising Gen Switzerland01
Rising Gen Switzerland01
Nedávno povolaní poradci zřad dorůstajícího pokolení během srpnového setkání ve švýcarském Zollikofenu.
Download Photo

Zmíněná skupina sestávala z nově povolaných poradců z řad dorůstajícího pokolení, kteří pomáhají dorůstajícímu pokolení a místním vedoucím Církve v Evropě. Hlavním místem konání této akce bylo okolí švýcarského chrámu, kde se tato skupina v sobotu rovněž společně zúčastnila náboženského programu. Další součástí setkání byla akce zaměřená na službu v místních pečovatelských domech a jiné společenské činnosti. V rámci několika poradních zasedání více než 60 účastníků diskutovalo o tom, jak lépe žít podle těchto klíčových zásad Církve a jak je lépe uplatňovat:

život podle evangelia Ježíše Krista;

péče o potřebné;

vyzývání všech, aby přijali evangelium;

sjednocování rodin na věčnost.

„Tato konference vskutku v území Evropa představuje historickou událost,“ řekl starší Kopischke. „Dát mladým lidem z celé Evropy možnost se setkat, aby se spolu radili, aby spolu sloužili a aby pozvedali jeden druhého i lidi ve svém okolí, je podstatou evangelia Ježíše Krista,“ dodal.

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů se v rámci virtuálního osobního setkání připojil v živém přenosu ze Salt Lake City, aby účastníkům poskytl školení a zodpověděl jejich otázky.

Rising Gen Switzerland02
Rising Gen Switzerland02
Poradci zřad dorůstajícího pokolení se virtuálně zúčastnili živého vysílání, během nějž diskutovali se starším Davidem A. Bednarem.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Díky této akci, která v sobě spojovala školení od apoštola a územních autorit a možnost radit se s mými vrstevníky, jsem pociťovala nesmírnou blízkost ke svým nebeským rodičům a k práci, kterou si přejí, abych vykonala,“ uvedla Leanda Akuoková ze Spojeného království.

„Pro mě byl tento víkend svědectvím o tom, jak je naše generace připravena a ochotna čelit výzvám dnešní doby, a o tom, že jsme součástí živé Církve a že vše, co v rámci ní podnikáme, se musí zaměřovat na to, abychom lidem – jednomu po druhém – pomáhali těsněji přilnout ke Kristu,“ řekl Daniel Adriano z portugalského Lisabonu. „Těším se, že až se vrátím do Portugalska, podělím se s druhými o vše, co jsem pocítil a čemu jsem se naučil,“ dodal.

Irene Kabongová z Paříže uvedla: „Vždy jsem se díky tomu, co stojí v mém občanském průkazu, cítila jako Evropanka, ale zde jsem poprvé pocítila, že jsem zároveň součástí Církve Ježíše Krista v území Evropa.“ A dodala: „Posílilo mě to, protože mezi námi neexistovaly žádné fyzické ani duchovní hranice.“

Ben Warner ze Spojeného království uvedl: „Toto setkání mě vzhledem k tomu, že mělo posvátný i společenský rozměr, nesmírně inspirovalo a propojilo s druhými. Celá tato zkušenost mě utvrdila ve víře, že tato Církev je místem, kde se nám může dařit, kde můžeme přispívat svým dílem a kam můžeme patřit.“

Úlohou poradců z řad dorůstajícího pokolení je pod vedením předsednictva území radit dorůstajícímu pokolení a účastnit se rad vedoucích na místní a územní úrovni Církve v Evropě.

Rising Gen Switzerland03
Rising Gen Switzerland03
Starší Kopischke poskytuje rady poradcům zřad dorůstajícího pokolení.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Další informace o působení dorůstajícího pokolení v území Evropa:

Church expands leadership roles for rising generation in Europe [Církev v Evropě rozšiřuje vedoucí role dorůstajícího pokolení]

Cyklus vysílání pro dorůstající pokolení na rok 2020

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.