Téma

Bible

Bible je jedním ze základních svazků písma, které Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů používá. Je používána spolu s dalšími písmy, k nimž patří i Kniha Mormonova. V češtině používá Církev Bibli svatou (kralické vydání).

Viz také:

„Zázrak Bible Svaté“, starší M. Russell Ballard, konferenční proslov, duben 2007 (video)

„Písma jakožto svědkové“, starší Russell M. Nelson, konferenční proslov, říjen 2007 (video)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.