Téma

Biskup

Biskup je vedoucím místní kongregace (známé jako sbor) a jeho povinnosti se podobají povinnostem faráře, kněze nebo rabína. V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů je tato funkce neplacená.

Každému biskupovi pomáhají dva rádci. Toto biskupstvo společně dohlíží na duchovní a sociální potřeby členů sboru. Biskup pomáhá jednotlivým členům kongregace v jejich úsilí následovat Ježíše Krista. Vedle duchovních zodpovědností řeší biskup i časné záležitosti – díky programu sociální péče pomáhá těm, kteří mají finanční problémy nebo se jim nedaří stát se soběstačnými. Biskup také dohlíží na praktické záležitosti, jako jsou záznamy, zprávy, finance či péče o sborový dům, v němž se členové scházejí.

Biskup obvykle slouží po dobu přibližně pěti let. Biskupové podávají zprávu presidentovi kůlu a tito místní vedoucí jsou v otázkách místního rozhodování ohledně členů svého sboru a kůlu do velké míry nezávislí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.