Tisková zpráva

Březen s sebou přináší příležitosti oslavovat ženy po celém světě

Dva významné dny v měsíci březnu nám dávají příležitost oslavovat ženy a vzdávat jim úctu: Mezinárodní den žen, který se slaví 8. března a po kterém následuje výročí založení Pomocného sdružení, jež oslavíme 17. března.

Lidé po celém světě využívají tuto příležitost k tomu, aby se zamýšleli nad významem žen nyní i v minulosti a nad tím, čím ženy přispívají. Ženy, které jsou součástí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tuto příležitost využívají rovněž k tomu, aby oslavily své členství v organizaci, jejíž historie sahá více než 175 let nazpátek.

Pomocné sdružení bylo zorganizováno 17. března 1842 za účelem posilování žen a rodin a pomoci potřebným. Emma Smithová, první presidentka Pomocného sdružení, oznámila dvaceti ženám, které byly přítomny na jeho první schůzce: „Uděláme něco mimořádného.“ Pomocné sdružení se nyní může pochlubit více než sedmi miliony členek z celého světa.

Členky Pomocného sdružení z celé Evropy se každý rok shromažďují, aby společně oslavily založení této pozoruhodné organizace.

Účel Pomocného sdružení

Motto Pomocného sdružení, které nacházíme v 1. Korintským 13:8, zní: „Pravá láska nepomíjí.“ Toto motto je všem členkám připomínkou a povzbuzením, aby kráčely kupředu naplněny pravou láskou a sloužily svým bližním.

Pomocné sdružení se od svého založení podílí na práci v oblasti sociální péče, humanitární pomoci a práci ve prospěch veřejnosti. Presidentka Eliza R. Snowová, která sloužila v letech 1866–1887, se zaměřovala na vzdělávání žen a pomáhala jim získat umístění na zdravotnických školách, aby se mohly stát lékařkami a zdravotními sestrami. Presidentka Emmeline B. Wellsová, která sloužila v letech 1910–1921, byla zanícenou zastánkyní hnutí za přiznání volebního práva ženám a přítelkyní Susan B. Anthonyové. Díky jejich nasazení byly utažské ženy prvními ženami, které dostaly příležitost hlasovat v celonárodních volbách.

Členky Pomocného sdružení sto let – od roku 1876 – pěstovaly pšenici, skladovaly ji a poskytovaly potřebným. Díky tomu mohly obdarovávat pšenicí ty, kteří v roce 1906 přežili zemětřesení v San Franciscu, ty, kteří byli poznamenáni 1. a 2. světovou válkou, a také příslušníky své vlastní komunity. Program produkce pšenice se stal v roce 1976 součástí programu sociální péče Církve.

 

Jean B. Binghamová, současná presidentka Pomocného sdružení, se angažuje v oblasti humanitární pomoci, mezináboženského dialogu a mezinárodního hnutí za práva žen. Její první rádkyně, Sharon Eubanková, pracuje jako ředitelka organizace LDS Charities, což je humanitární organizace Církve s celosvětovou působností. Její druhá rádkyně, Reyna I. Aburtová, se narodila v Nikaragui, kde zažila válku a silné zemětřesení. Od okamžiku, kdy v 26 letech vstoupila do Církve, slouží svému okolí, mládeži a Církvi.

Také v České republice je Pomocné sdružení vedeno tříčleným předsednictvem, které tvoří presidentka Dana Vitová a její dvě rádkyně Ivana Dynková a Marcela Audrlická.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.