Tisková zpráva

Prorok se ve Vatikánu setkal s papežem

President Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se v sobotu ve Vatikánu setkal s papežem Františkem. Jednalo se o vůbec první schůzku presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a papeže. Tato návštěva se uskutečnila den před zasvěcením prvního chrámu Církve v Římě, které president Nelson přijel vykonat.

Presidenta Nelsona doprovázel president M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů a setkání se zúčastnili také starší Massimo De Feo, člen evropského předsednictva Církve, a starší Alessandro Dini-Ciacci, územní sedmdesátník z Itálie.

 

Po skončení setkání, které trvalo přesně 33 minut, se všichni čtyři vedoucí setkali se zástupci sdělovacích prostředků. „Byl to srdečný a nezapomenutelný zážitek. Jeho Svatost je nanejvýš laskavý, vřelý a přívětivý člověk,“ řekl president Nelson. A dodal: „Je to člověk milý a obdivuhodný, a členové katolické církve mohou být velmi šťastní, že mají tak laskavého, starostlivého, láskyplného a schopného vedoucího.“

President Nelson dále řekl: „Mluvili jsme o našem společném zájmu o lidi, kteří po celém světě trpí, a o naší touze zmírňovat lidské utrpení. Mluvili jsme o důležitosti náboženské svobody, o důležitosti rodiny, o našem společném zájmu o mládež církve, o našich společných obavách o sekularizaci světa a o tom, že je třeba, aby lidé přicházeli k Bohu a uctívali Ho, modlili se k Němu a těšili se ze stálosti, kterou jim do života může přinést víra v Ježíše Krista.“

Jak řekl president Ballard, společně hovořili také o úzkém vztahu, které mezi sebou obě církve mají, především v oblasti humanitární služby. „Vysvětlili jsme Jeho Svatosti, že spolupracujeme bok po boku – že po celém světě, ve více než 43 zemích, uskutečňujeme společné projekty s katolickými charitativními organizacemi. Společně jako partneři se snažíme zmírňovat utrpení. Toto ho velmi zajímalo.“

   Videoreportáž ze setkání presidenta Nelsona a dalších vedoucích s papežem Františkem (v angličtině)

Setkání se zúčastnil také starší Alessandro Dini-Ciacci, místní vedoucí Církve působící v Římě. „Bylo pro mě velmi inspirující vidět vedoucí dvou předních světových církví, jak spolu hovoří v duchu skutečného bratrství,“ řekl. „Je nádherné být toho svědkem a je to něco, z čeho si nepochybně může vzít příklad každý z nás, kdykoli přicházíme do kontaktu s lidmi jiné víry.“ Starší Massimo De Feo, který se schůzky také účastnil, řekl, že oba vedoucí si od samého začátku dobře rozuměli. „Bylo úžasné sledovat, jak se k sobě již pod jedné minutě chovali jako dlouholetí přátelé. President Nelson a papež František k sobě navzájem chovají hluboký respekt a lásku.“

Vedoucí představitelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se angažují v mezináboženském dialogu již od doby založení Církve. President Nelson se od okamžiku, kdy se v roce 2018 stal vedoucím představitelem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, setkal s vysokými hodnostáři Římskokatolické církve během několika zastávek na cestách, které podniká v rámci své služby v Církvi. Loni v listopadu se v Texasu setkal s arcibiskupem Gustavem García-Sillerem z arcidiecéze v San Antoniu. A během uplynulého měsíce hovořil v Arizoně s Jeho Excelencí Thomasem J. Olmstedem, katolickým biskupem z Phoenixu. President Nelson využil během 35 let, kdy působil jako apoštol a navštívil v rámci služby členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejím příznivcům 130 zemí, podobné příležitosti již mnohokrát.

V říjnu roku 2018 poskytl president Nelson, který zrovna v rámci své služby pobýval v Uruguayi, rozhovor Sergiu Rubinovi, autorovi životopisu papeže Františka. President Nelson s ním krátce pohovořil i o chrámu v italském Římě. „Vážíme si laskavosti papeže a Vatikánu. Dočkali jsme se od nich nesmírně vlídného přijetí,“ uvedl při této příležitosti prorok.

V minulosti si v rámci mezináboženského dialogu mezi katolíky a Svatými posledních dnů ve Vatikánu například potřásli rukou president Henry B. Eyring (rádce nedávno zesnulého presidenta Církve Thomase S. Monsona) a papež František při příležitosti vatikánského summitu o manželství. V roce 2010 navštívil ve Vatikánu vedoucí představitele Římskokatolické církve president Ballard. V roce 1995 věnoval tehdejší president Církve Gordon B. Hinckley Vatikánské knihovně výtisk knihy Encyclopedia of Mormonism [Encyklopedie mormonismu].

Vedoucí představitelé z řad katolíků a Svatých posledních dnů se rovněž setkali na mnoha dalších místech. Například v roce 2010 promluvil na Univerzitě Brighama Younga nedávno zesnulý kardinál Francis George (1937–2015), tehdejší vedoucí představitel Konference katolických biskupů Spojených států (USCCB), který se při této příležitosti setkal i s apoštoly Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Nedávno diskutovali apoštolové o záležitostech společného zájmu s kardinálem Timothym Dolanem, arcibiskupem z New Yorku. Několik katolických vedoucích představitelů rovněž navštívilo Utah. Patří k nim arcibiskup Joseph Kurtz z Louisville (tehdejší předseda USCCB), který v roce 2016 zavítal na náměstí Temple Square, či arcibiskup Charles J. Chaput z Filadelfie, jenž několikrát promluvil na Univerzitě Brighama Younga. V roce 2015 pozval arcibiskup Chaput staršího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů, aby se přijel podělit o zásady, které Svatí posledních dnů uplatňují k posilování rodin, na Světové setkání rodin ve Filadelfii.

V Utahu rozvíjí Církev v posledních desetiletích pevné přátelské vztahy s římskokatolickou diecézí v Salt Lake City. President Ballard a starší Christofferson byli přítomni, když byl v Utahu uveden do úřadu katolický biskup Oscar A. Solis, kterého v roce 2017 papež František pověřil vedením utažských katolíků. „Svatí posledních dnů si váží dlouholetého přátelství, které si s katolickou komunitou budujeme jak v Utahu, tak po celém světě,“ uvedl při oné příležitosti president Ballard. President Ballard se rovněž zúčastnil inaugurační mše arcibiskupa Johna C. Westera, která se konala v Santa Fe v Novém Mexiku. Arcibiskup Wester, předchůdce biskupa Solise, byl osm let katolickým biskupem v Utahu.

Také v České republice jsou vztahy mezi Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Římskokatolickou církví na velmi dobré úrovni. Vedle osobních přátelství mezi členy obou církví uskutečnily obě církve společně již také několik projektů humanitární a sociální pomoci, a pomohly tak mnoha lidem zlepšit svůj život a pocítit lásku, kterou k nim Bůh chová.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.