Tisková zpráva

Církev oznamuje změny názvů svých komunikačních kanálů

Důraz na správný název Církve a výzva k hlubší oddanosti Ježíši Kristu

 

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes oznámilo změnu názvů několika církevních internetových stránek, sociálních sítí a mobilních aplikací. Tyto změny jsou součástí širšího úsilí používat úplný název Církve a lépe prezentovat závazek následovat Ježíše Krista.

Internetové stránky v angličtině: Oficiální stránky Církve v angličtině budou mít nově název ChurchofJesusChrist.org. Tato změna vstupuje v platnost 5. března 2019, kdy se internetová doména s názvem ChurchofJesusChrist.org začíná přesměrovávat na domovskou stránku LDS.org. V nadcházejících měsících internetová doména ChurchofJesusChrist.org nahradí tyto stránky:

Internetové stránky v češtině nejsou touto změnou nijak dotčeny – i nadále budou dostupné na adrese www.cirkev-jezise-krista.cz. Doména českého Zpravodajského portálu Církve (www.zpravy-mormon.cz) bude náležitě upravena v průběhu několika měsíců. 

Portál Mormon Channel (v angličtině) bude také začleněn do stránek ChurchofJesusChrist.org.

Internetové stránky Mormon.org: Vzhledem k tomu, že mezi návštěvníky stránek Mormon.org patří především ti, kteří nejsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, spojení těchto stránek se stránkami ChurchofJesusChrist.org, které jsou zaměřené na členy Církve, bude vyžadovat více času. V současnosti se pracuje na sjednocení a restrukturalizaci všech těchto stránek pod doménovým názvem ChurchofJesusChrist.org, díky čemuž bude zajištěna soudržná prezentace přizpůsobená na míru uživatelům. Do doby, než se tak stane, se stránky Mormon.org změní na ComeUntoChrist.org.

Sociální sítě: Několik církevních účtů na sociálních sítí se sloučí a budou publikovat obsah zaměřený na život podle evangelia Ježíše Krista a na sdílení evangelia.

  • Oficiální anglický název účtu Církve na Facebooku a Instagramu bude znít The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (@churchofjesuschrist).
  • Česká oficiální stránka Církve na Facebooku si zachová svůj nynější název „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika“, ale její uživatelské jméno (@mormoniCZ) se v příštích několika měsících změní.
  • Na Facebooku byla rovněž založena skupina pro posilování komunity a lepší informovanost o zprávách a novinkách z Církve. Tato skupina, která je v angličtině, má název The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News.
  • Uživatelské jméno účtu Církve na Twitteru (v angličtině) bude nově znít @ChurchNewsroom a stane se primárním zdrojem novinek z Církve na sociálních sítích.
  • Uživatelské jméno českého účtu Církve na Twitteru (@MormoniCZ) se změní v příštích několika měsících.

Mobilní aplikace: Mnohé církevní mobilní aplikace budou přejmenovány, například:

  • Z aplikace LDS Music se stane aplikace Sacred Music
  • Aplikace Knihovna evangelia si ponechá stávající název

E-mailová doména: E-mailové adresy církevních zaměstnanců a vedoucích Církve na generální úrovni začnou místo stávající domény @ldschurch.org používat doménu @ChurchofJesusChrist.org

Dosud zbývá vykonat mnoho práce, zvláště s ohledem na snahu Církve provést tyto změny v jazycích po celém světě. První předsednictvo žádá Svaté posledních dnů a další, aby byli při provádění změn „trpěliví a zdvořilí“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.