Téma

Celosvětové ústředí

Celosvětové ústředí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nachází v centru Salt Lake City v Utahu již od roku 1847, kdy tuto oblast osídlili pionýři.

Dnes odsud dohlížejí církevní vedoucí na práci Církve ve zhruba 160 zemích. Církevní vedení je však po celém světě silně decentralizováno a místní, regionální a národní úroveň správy Církve je v rukou především neplacených neboli laických duchovních.

Chrámové náměstí (Temple Square) je hlavním turistickým lákadlem Utahu. Každý rok ho navštíví miliony turistů. Na Chrámovém náměstí se nachází chrám Salt Lake, Tabernacle (který je domovem pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir), Assembly Hall a dvě návštěvnická střediska.

Na východ od Chrámového náměstí se nachází budova Úřadu Církve, Církevní administrativní budova, Pamětní budova Josepha Smitha a Budova Pomocného sdružení. Ve všech těchto budovách se nacházejí kanceláře církevních oddělení a celosvětových vedoucích.

Na západ od Chrámového náměstí se nachází Knihovna rodinné historie – největší genealogické středisko na světě – a Muzeum církevní historie a umění.

Na sever od Chrámového náměstí se nachází Konferenční centrum – sál s kapacitou 21 tisíc míst, který se řadí k největším auditoriím na světě. Používá se k pololetním shromážděním, která se vysílají do celého světa pro všechny členy Církve, a také k uzavřeným konferenčním vysíláním určeným pro konkrétní skupiny členů v různých částech světa. Je rovněž oblíbeným místem pro koncerty a další kulturní vystoupení. 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.