Téma

Chrámové náměstí (Temple Square)

Historické Chrámové náměstí ležící v centru Salt Lake City v Utahu je jednou z nejoblíbenějších turistických zastávek v Utahu a místem, kde se nachází celosvětové ústředí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Prohlídky Chrámového náměstí jsou zdarma a jsou dostupné ve 30 jazycích, přičemž průvodci jsou rodilí mluvčí. Toto prostranství o rozloze 14 hektarů přitahuje miliony návštěvníků z celého světa díky proslulým knihovnám pro badatele, kulturním akcím a historickým budovám. Ústředním bodem náměstí je majestátní chrám Salt Lake, jehož stavba trvala 40let. Chrám není přístupný veřejnosti, avšak návštěvníci mohou navštívit Salt Lake Tabernacle, který byl postaven v roce 1867. Tabernacle pojme 2900 osob a hostí mnohé náboženské a společenské události, přičemž jeho úlohou je také poskytovat domov pro světově proslulý sbor The Tabernacle Choir at Temple Square. Zkoušky sboru jsou přístupné veřejnosti.

Na Chrámovém náměstí jsou dvě návštěvnická střediska, kde se mohou lidé na výstavách a z filmů dovědět více o víře Svatých posledních dnů. Severní návštěvnické středisko se vyznačuje 3,30m vysokou replikou sochy Kristus od Bertela Thorvaldsena. Na výstavě v Jižním návštěvnickém středisku je umístěn přesný model chrámu Salt Lake, který poskytuje letmý pohled do interiéru této historické budovy.

Na západ od Chrámového náměstí se nachází Knihovna rodinné historie, největší knihovna svého druhu na světě, kde se shromažďují ti, kteří se chtějí dovědět více o genealogii. Na tomto místě je i Muzeum církevní historie, které líčí historii celosvětové Církve pomocí vzdělávacích výstav a programů. Obě tyto budovy jsou přístupné každému a vstup je zdarma. Ti, kteří se chtějí dovědět více o Církevní historii mohou také navštívit Knihovnu církevní historie, která se nachází na severovýchod od Chrámového náměstí.

Na východ od Chrámového náměstí stojí 28 patrová budova Úřadu Církve, postavená v roce 1972. Je nejvyšší budovou v Salt Lake City a návštěvníci mohou vystoupit na vyhlídkovou věž s překrásným výhledem na Chrámové náměstí. V blízkosti budovy Úřadu Církve je původní Církevní administrativní budova, postavená v roce 1917. V této budově jsou kanceláře současných církevních vedoucích a nejsou veřejnosti přístupné.

Oblíbeným místem návštěvníků je Pamětní budova Josepha Smitha, dřívější Hotel Utah. Tato velkolepá stará budova zve veřejnost do tří restaurací a několika místností pro pohoštění a poskytuje kanceláře pro církevní zaměstnance. Návštěvníci zde mohou zhlédnout film s názvem Joseph Smith – prorok Znovuzřízení, který pojednává o prvním presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vstupné je zdarma.

Na sever od chrámového náměstí se rozkládá Konferenční centrum, které pojme 21 000 osob a které disponuje jedním z největších hledišť na světě. Tato budova, dokončená v roce 2000, se používá pro generální konferenci Církve, jež se koná dvakrát ročně a je vysílána do celého světa. Konferenční centrum rovněž hostí mnoho koncertů a představení, včetně oblíbených vánočních koncertů sboru The Tabernacle Choir at Temple Square. Další oblíbenou sváteční tradicí na Chrámovém náměstí je každoroční rozvěšení vánočního osvětlení.

Návštěvníci Chrámového náměstí se mohou vrátit v čase návštěvou dvou domů, které stojí poblíž a které byly postaveny v polovině 19. století pro presidenta Církve Brighama Younga a jeho rodinu. Prohlídky zdarma jsou dostupné v domě Beehive house, a restaurace v domě Lion House nabízí domácí kuchyni.

Cestující, kteří mají na své cestě přestávku na mezinárodním letišti Salt Lake, se mohou zdarma přepravit kyvadlovou dopravou na Chrámové náměstí a zkrátit si tak čekání na let prohlídkou.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.