Tisková zpráva

Církev vydala statistickou zprávu za rok 2015

Během generální konference, která se uskutečnila 2. a 3. dubna v utažském Salt Lake City, přednesl tajemník Prvního předsednictva Brook P. Hales následující statistickou zprávu o růstu a stavu Církve k 31. prosinci 2015.

CÍRKEVNÍ JEDNOTKY

Kůly...........................................................................................................................3 174

Misie............................................................................................................................418

Okrsky.........................................................................................................................558

Sbory a odbočky.....................................................................................................30 016

POČET ČLENŮ CÍRKVE

Celkový počet členů..........................................................................................15 634 199

Nově zaznamenané děti..........................................................................................114 550

Pokřtění obrácení..................................................................................................257 402

MISIONÁŘI

Misionáři na plný úvazek..........................................................................................74 079

Misionáři církevní služby..........................................................................................31 779

CHRÁMY

Nově zasvěcené chrámy....................................................................................................5

(Córdoba v Argentině, Payson v Utahu, Trujillo v Peru, Indianapolis v Indianě a Tijuana v Mexiku)

Znovuzasvěcené chrámy...................................................................................................2

(Mexico City v Mexiku a Montreal v Quebecu)

Chrámy v provozu.........................................................................................................149

 

Další informace v sekci Fakta a čísla.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.