Tisková zpráva

Útočiště před bouří – výzva k pomoci uprchlíkům

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů pod vedením Prvního předsednictva Církve (jejího nejvyššího správního orgánu) spolupracuje při poskytování pomoci uprchlíkům se 75 organizacemi v 17 zemích. Starší Patrick Kearon, president území Evropa, vyzval členy Církve, aby byli uprchlíkům nápomocni a reagovali na jejich potřeby s křesťanskou láskou. Starší Kearon v proslovu na celosvětové generální konferenci Církve zdůraznil vážnost situace přibližně 60 milionů uprchlíků na celém světě – každého 122. člověka žijícího na zemi, z nichž polovinu tvoří děti.

Starší Kearon řekl: „Spasitel ví, jaké to je být uprchlíkem – sám jím byl. Když byl Ježíš malým dítětem, Jeho rodina uprchla do Egypta, aby unikla Herodovým vražedným mečům. V různých okamžicích Jeho služby Mu bylo vyhrožováno a Jeho život byl v nebezpečí, až se nakonec podvolil úmyslům zlovolných lidí, kteří zosnovali Jeho smrt. Je tedy možná o to pozoruhodnější, že nás opakovaně učil, abychom se měli navzájem rádi, abychom měli druhé rádi tak, jak je má rád On, a abychom milovali své bližní jako sebe sama.

Konkrétně v Evropě vídám mnoho členů Církve, kteří zažívají radostné probuzení a duševní obohacení, když reagují na hlubokou vnitřní touhu pomáhat a sloužit lidem kolem sebe, jejichž potřeby jsou tak naléhavé.“ A dodal: „Musíme zaujmout postoj proti nesnášenlivosti a podporovat úctu a porozumění mezi kulturami a tradicemi.“

Na závěr svého proslovu starší Kearon řekl: „Být uprchlíkem může být v životě těch, kteří jimi jsou, zlomovým okamžikem, ale to, že jsou uprchlíci, neurčuje, kým jsou. Tak jako pro tisíce lidí před nimi, toto bude jen určité období v jejich životě – doufáme, že období krátké.Tato chvíle neurčuje, kým uprchlíci jsou, ale naše reakce pomůže určit, kým se staneme my.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.