Tisková zpráva

Církev vydává v Evropě sérii videí s podtitulem „Ptej se Boha“

Videa se zaobírají nejsložitějšími otázkami života

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydává v Evropě sérii videí, která inspirují lidi k tomu, aby nacházeli odpovědi na nejsložitější životní otázky. První video ze série „Ptej se Boha“ s názvem „Proč jsem zde?“ bylo vydáno 23. června 2017 na oficiálních církevních stránkách ve třiceti evropských zemích.

                    

K tématům patří všední otázky typu: „proč se dobrým lidem stávají špatné věci?“, „co mohu dělat, když se cítím sám?“, „odpovídá Bůh na modlitby?“ nebo „proč je život tak těžký?“. Videa, která obsahují inspirující poselství z proslovů církevních vedoucích a z písem, vyzývají diváky k tomu, aby se obrátili na Boha a požádali Ho o pomoc a vedení, aby dokázali překonat životní zkoušky a problémy. Mormoni věří, že každý člověk má právo přijímat během života ve smrtelnosti vedení a nasměrování od Boha.

Jedno z videí v sérii s názvem „Ptej se Boha“ na oficiálních stránkách Církve na Facebooku:

Brian Cordray, vedoucí mediálního oddělení Církve v Evropě, vysvětluje, že „účelem těchto videí není strhávat na sebe pozornost senzačními záběry, animacemi či grafickými prvky. Jedná se o jednoduchá prohlášení pravdy pronesená církevními vedoucími a poskytující odpovědi na nejsložitější životní otázky. Pokud něčemu učí, pak tomu, že Bůh je zdrojem veškeré moudrosti a že k nám v dnešní době promlouvá skrze své služebníky.“

Videa z této série jsou publikována také na oficiálních stránkách Církve na Facebooku v jednotlivých evropských zemích. Krátká videa budou k dispozici ke konci roku také na několika církevních kanálech na YouTube. Členové a přátelé Církve jsou povzbuzováni k tomu, aby se na sociálních sítích dělili i o své vlastní zkušenosti a zážitky související s nejsložitějšími životními otázkami, a to s použitím hashtagu #PtejSeBoha.

Videa jsou vydávána ve 23 jazycích: albánsky, anglicky, česky, dánsky, holandsky, chorvatsky, finsky, francouzsky, islandsky, italsky, maďarsky, německy, norsky, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, řecky, srbsky, slovensky, slovinsky, španělsky a švédsky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.