Tisková zpráva

Církevní kampaň k propagaci blížícího se celosvětového shromáždění

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě spustila ve středu 14. března 2018 videokampaň s cílem propagovat blížící se generální konferenci Církve.

Generální konference je událost, kdy se mormoni z celého světa dvakrát za rok shromáždí, aby naslouchali poselstvím církevních vedoucích na různá duchovní témata. Více informací o generální konferenci získáte zde.

Kampaň s názvem „Promlouvali k nám“ obsahuje 16 videí s poselstvími od církevních vedoucích. Videa budou k dispozici ve 23 jazycích. Videa budou zveřejňována na Facebooku a na církevních národních stránkách po celé Evropě.

V úvodním videu svědčí starší Neil L. Andersen o tom, že na generální konferenci slyšíme hlas Páně ve slovech Jeho služebníků.

                    

Účelem této kampaně je přiblížit generální konferenci veřejnosti a také pomoci lidem připravit se duševně i duchovně na víkend plný kázání církevních vedoucích.

Brian Cordray, manažer Oddělení publikačních služeb v území Evropa, řekl: „Naší nadějí je, že když budou lidé sledovat tato každodenní videa a budou mít z těchto inspirovaných poselství příjemný pocit, získají větší touhu zúčastnit se letošní dubnové generální konference.“

A Cordray dodal: „Těšíme se, že uslyšíme našeho nového proroka, presidenta Russella M. Nelsona, a že mu budeme moci vyjádřit podporu, stejně jako jeho rádcům i všem dalším vedoucím Církve.“

Loňská kampaň před generální konferencí oslovila 3,3 milionu lidí – videa měla 1,3 milionu zhlédnutí a 40 tisíc reakcí, komentářů a sdílení. Díky této kampani se o generální konferenci dozvědělo mnohem více lidí a více lidí s nadšením naslouchalo mormonským prorokům, vidoucím a zjevovatelům.

Srdečně zveme každého, aby s námi sledoval jednotlivá zasedání generální konference, která se uskuteční 31. března a 1. dubna. V češtině bude možné sledovat generální konferenci živě na stránkách www.cirkev-jezise-krista.cz, a to v těchto (středoevropských) časech:

  • Sobota 31.3. 18:00–20:00 Sobotní dopolední zasedání
  • Sobota 31.3. 22:00–00:00 Sobotní odpolední zasedání 
  • Neděle 1.4. 2:00–4:00 Kněžské zasedání 
  • Neděle 1.4. 17:30–20:00 „Hudba a mluvené slovo“ a následně Nedělní dopolední zasedání 
  • Neděle 1.4. 22:00–00:00 Nedělní odpolední zasedání 

Kromě toho se budou konferenční zasedání promítat také ve všech sborových domech Církve v České republice, a to v těchto (středoevropských) časech: 

  • Sobota 31.3. 18:00–20:00 Sobotní dopolední zasedání – živý přenos
  • Neděle 1.4. 11:00–13:00 Kněžské zasedání – záznam z nočního vysílání
  • Neděle 1.4. 14:00–16:00 Sobotní odpolední zasedání – záznam z nočního vysílání 
  • Neděle 1.4. 17:30–20:00 „Hudba a mluvené slovo“ a následně Nedělní dopolední zasedání – živý přenos
  • Nedělní odpolední zasedání ve sborových domech k dispozici nebude.

Další informace o dostupnosti živého vysílání v různých jazycích najdete zde
 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.