Téma

Generální konference

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na celém světě se dvakrát do roka scházejí na takzvané „generální konferenci“. Navíc každý týden se koná nedělní bohoslužba.

Generální konference se koná každý rok v dubnu a v říjnu a skládá se ze šesti dvouhodinových shromáždění v průběhu tří dnů. Dubnová shromáždění se nazývají výroční konference a říjnová shromáždění pololetní konference.

Prvním zasedáním konference je generální zasedání žen, které se koná vždy v sobotu před hlavním konferenčním víkendem a je určeno pro všechny dívky a ženy starší 8 let. Zasedání konference, která probíhají další týden v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne, v neděli dopoledne a v neděli odpoledne, jsou přístupná pro kohokoli. Generální kněžské zasedání (v sobotu večer) je určeno pro muže a mladé muže Svatých posledních dnů, kteří jsou nositeli kněžství.

Na konference, které se konají v Konferenčním centru v Salt Lake City v Utahu, jehož kapacita je 21 000 osob, přijíždění Svatí posledních dnů z celého světa. Pro každé zasedání jsou k dispozici volné vstupenky; pro návštěvníky bez vstupenky jsou určeny fronty náhradníků. Pro ty, kteří se nevejdou do Konferenčního centra, jsou k dispozici další místa v prostorách na nedalekém Chrámovém náměstí.

Vzhledem k tomu, že většina z 15 milionů členů Církve se nemůže generální konference zúčastnit osobně, jsou shromáždění přenášena pomocí satelitního vysílání do více než 7 400 církevních budov ve 102 zemích. Členové mohou konferenci sledovat také v televizi prostřednictvím stanice KSL v Salt Lake City nebo na BYU-TV. Kromě toho Církev vysílá shromáždění živě i na internetových stránkách churchofjesuschrist.org a na rozhlasové stanici Mormon Channel

Na konferenci promlouvají církevní vedoucí na řadu duchovních témat. Hovoří ke Svatým posledních dnů, ale i k vládním, církevním a místním představitelům a dalším hostům. Mezi řečníky patří celosvětový vedoucí Církve – president Russell M. Nelson – a jeho rádci v Prvním předsednictvu, které je řídícím orgánem Církve. Proslovy pronášejí také členové Kvora Dvanácti apoštolů a další vedoucí.

Jednotlivé proslovy na generální konferenci trvají od 5 do 20 minut. Téma proslovu není zadáno – každý řečník si vybírá vlastní námět. Proslovy se většinou týkají základních zásad evangelia nebo se vyjadřují k důležitým záležitostem dnešní doby a řečníci v nich povzbuzují jednotlivce a rodiny v jejich snaze následovat Ježíše Krista.

Po skončení konference jsou proslovy zveřejněny na internetových stránkách churchofjesuschrist.org a jsou otištěny v církevních časopisech Ensign (v angličtině) a Liahona (v mnoha jazycích včetně češtiny), tak aby si je členové mohli přečíst a prostudovat.

Hudbu na jednotlivých zasedáních konference zajišťují pěvecký sbor The Tabernacle Choir at Temple Square s varhaníky, další pěvecké sbory Církve a všichni shromáždění. Hudba zdůrazňuje různá témata z evangelia.

Vedoucí Církve pořádají generální konference již od roku 1830, kdy byla Církev zorganizována Josephem Smithem. Podle historika Glena M. Leonarda „se první konference zúčastnilo přibližně 30 pokřtěných členů společně s dalšími lidmi, kteří se o Církev zajímali“.

V dnešní době jsou konference simultánně tlumočeny do více než 90 jazyků, od albánštiny po yapštinu, aby se vyhovělo velkému a stále rostoucímu počtu členů v mnoha zemích světa. K dispozici jsou také tlumočení do americké znakové řeči a skryté titulky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.