Tisková zpráva

Církevní vedoucí povzbuzují členy, aby uzavírali smlouvy a prohlubovali vztah s Ježíšem Kristem

Oznámeno patnáct nových chrámů, jeden z nich je ve skotském Edinburghu

Trávit více času v chrámu a být věrnější Božím smlouvám - tak zněla výzva pronesená k členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celého světa na generální konferenci Církve, která proběhla v dubnu 2024 v Konferenčním centru v Salt Lake City. Russell M. Nelson, president Církve, prohlásil: „Nic vám nepomůže držet se železné tyče více, než když budete uctívat Boha v chrámu tak pravidelně, jak vám to okolnosti dovolí.“

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se koná dvakrát ročně. Celosvětoví vedoucí Církve promlouvají ke členům a přátelům z celého světa. Pět zasedání konference, která se uskutečnila ve dnech 6.–7. dubna 2024, bylo vysíláno živě v sedmdesáti jazycích. Nahrávky v dalších třiceti jazycích budou dostupné o několik dní později. 

Boží plán má za cíl přivést každého domů, řekl starší Patrick Kearon z Anglie. Starší Kearon je nejnovějším členem Kvora Dvanácti apoštolů. Boží plán má za cíl přivést každé z Božích dětí domů, ne nevpustit je dovnitř, uvedl.

Sestra J. Anette Dennisová, vedoucí ženské organizace, promluvila o uzavírání smluv s Bohem. Členům připomněla, že máme výsadu a požehnání, že jsme pozváni navázat smluvní vztah s Bohem, v němž se symbolem této smlouvy může stát náš vlastní život. Dále řekla, že smlouvy vytvářejí takový vztah, který Bohu umožňuje, aby nás v průběhu času formoval, měnil a pozvedal, abychom se stávali více takovými, jako je Ježíš Kristus.

Starší Massimo De Feo, sedmdesátník - generální autorita a president území Evropa-střed, učil pomocí novozákonního příběhu o slepém muži třem zásadám pro udržení jasného duchovního zraku. Tou první je zaměřovat se na Ježíše Krista a zůstat věrni tomu, o čem víme, že je pravdivé. Druhou je opouštět přirozeného člověka, činit pokání a začínat nový život v Kristu. Třetí zásadou je slyšet hlas Páně a umožňovat Mu, aby nás vedl.

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů učil o krocích, které vedou k nalezení vyšší radosti prostřednictvím Ježíše Krista – přičemž radost je tím pravým účelem Božího plánu určeného pro Boží děti.  Apoštol německého původu řekl: „Máte-li pocit, že by ve vašem životě mohlo být takovéhoto druhu radosti více, vydejte se na cestu následování Ježíše Krista a Jeho cesty.“

Starší Jack N. Gerard, druhý rádce v předsednictvu území Evropa-střed, vybral téma bezúhonnosti. „Bezúhonnost, kterou uplatňujeme ve svých rozhodnutích, je vnějším vyjádřením vnitřního závazku následovat Spasitele Ježíše Krista,“ řekl.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů všem připomněl, že Bůh slyší každou naši pronesenou modlitbu a odpovídá na každou z nich v souladu s cestou, kterou vytyčil pro naše zdokonalení. Starší Holland poté potvrdil, že důvody, proč jsou modlitby někdy zodpovídány jinak, než jak doufáme, jsou známé pouze Bohu, ale slíbil nám, že Bůh „naše modlitby slyší a odpovídá na ně podle své neutuchající lásky a svého vesmírného načasování“.

Sestra Susan H. Porterová, vedoucí církevního programu pro děti, vyzvala všechny, aby se modlili o to, aby poznali Boha, osobně rostli a projevovali druhým Boží lásku.

Členové Církve během konference vyjádřili podporu změnám ve vedení. Bylo povoláno nové Generální předsednictvo Nedělní školy. Bylo uvolněno osm sedmdesátníků – generálních autorit a zároveň jim byl udělen emeritní status. Z celého světa bylo povoláno jedenáct nových územních sedmdesátníků, z nichž tři začnou od 1. srpna 2024 sloužit v církevním území Evropa-střed.

Sedmdesátníci v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů slouží jako „zvláštní svědci“ a pomáhají Dvanácti apoštolům „budovat Církev a usměrňovat veškeré její záležitosti“.

Během závěrečného zasedání letošní dubnové generální konference president Russell M. Nelson oznámil záměr postavit dalších patnáct chrámů:

 • Uturoa, Francouzská Polynésie
 • Chihuahua, Mexiko
 • Florianópolis, Brazílie
 • Rosario, Argentina
 • Edinburgh, Skotsko
 • oblast Brisbane-jih, Austrálie
 • Victoria, Britská Kolumbie
 • Yuma, Arizona
 • oblast Houston-jih, Texas
 • Des Moines, Iowa
 • Cincinnati, Ohio
 • Honolulu, Havaj
 • West Jordan, Utah
 • Lehi, Utah
 • Maracaibo, Venezuela

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.