Tisková zpráva

Konference kůlu Praha a Slavnostní výkop

Letos je duben bohatý na duchovní povzbuzení. Minulý víkend byla prostřednictvím různých médií příležitost sledovat generální konferenci ze Salt Lake City. Zazněla slova inspirace a lásky od Bohem vedených představitelů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. I následující víkend, od 13. do 14. dubna 2024, pokračuje na stejné vlně a duchovní hostina je přichystána v podobě Jarní konference kůlu Praha, jejíž součástí bude i výjimečná událost Slavnostní výkop u příležitosti výstavby kůlového centra.

Motto konference: Kde víra, naděje a pravá láska převládnou a Svatí nebudou se bát,

tam čistí v srdci rozkvetou a dům Páně bude stát.

(Vize kůlu Praha na roky 2022–2025)

„Ježíš pak řekl jim: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti,

a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy.“ (Jan 6:35)

Na konferencích kůlu promlouvají k věřícím místní vedoucí. Hlavním účelem kůlové konference je posílit víru a svědectví členů. Konference kůlu, jejich termíny a předsedající autority jsou stanovovány presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. Ve většině částí světa předsedá jedné konferenci územní sedmdesátník nebo generální autorita a druhé president kůlu.

Letošní jarní konferenci bude předsedat starší Saulo G. Franco, sedmdesátník – územní autorita. Pod jeho vedením budou mít vedoucí, úředníci a úřednice Církve příležitost se v odpoledním sobotním bloku učit, jak být dobrými vedoucími. Toto setkání se koná v Konferenčním sále Kongresového centra na Vyšehradě. Po něm bude následovat Zasedání pro dospělé členy Církve, kde si budou moci bratři a sestry poslechnout proslovy od vybraných vedoucích různých organizací z celého kůlu. Konference vyvrcholí v neděli dalšími inspirovanými proslovy opět v Kongresovém centru, kam jsou zváni všichni členové se svými rodinami a přátelé Církve. Více informací o konferenci zde:

https://cz.cirkevjezisekrista.org/konference-kulu-praha-duben-2024?lang=ces-cz

Předsednictvo kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů také zve v sobotu od 10:30 na Slavnostní výkop výstavby nového kůlového centra na pozemku u křižovatky ulic Na Strži a Neveklovská v Praze 4. Součástí programu bude slavnostní slovo vedoucích Církve a dalších hostů, představení stavby a jejího využití, vystoupení kůlového pěveckého sboru, akt slavnostního výkopu, program pro děti a další doprovodný program.  

Více viz https://cz.cirkevjezisekrista.org/slavnostni-vykop?lang=ces-cz

Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Každý člen patří do kůlu, což je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi. Vedoucí kůlu se nazývá president kůlu.

Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Každý kůl se skládá z několika menších kongregací, které se nazývají sbory nebo odbočky. V kůlu je zpravidla 5 až 12 sborů a odboček. V oblastech, kde je Církev nová, jsou členové namísto do kůlů organizováni do okrsků.

Podstatné množství času a úsilí, kterého je zapotřebí ke správě záležitostí kůlu a k naplňování potřeb členů, věnují a vynakládají samotní členové. Místní vedoucí žádají většinu členů o to, aby k tomuto dílu přispívali službou v určitých funkcích neboli povoláních. K povinnostem jejich církevního povolání patří místní správa, výuka či poskytování konkrétní služby. V těchto zodpovědnostech se po určité době střídají, v závislosti na potřebách kongregace.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.