Tisková zpráva

Členka Církve z Jihlavy pomáhá africkým dětem

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejíž členové jsou známí pod označením mormoni, se řídí příkladem Ježíše Krista a poskytuje po celém světě pomoc těm, kteří ji potřebují, bez ohledu na národnost či náboženské vyznání. Kromě okamžité humanitární pomoci následující po nejrůznějších přírodních katastrofách se mormoni zaměřují také na další způsoby, jak pomoci s dlouhodobými potřebami lidí. Církev se snaží pomoci lidem k soběstačnosti tím, že je učí potřebným dovednostem a poskytuje jim zdroje pro samostatný život.

Humanitární pomoc je často poskytována řízeně pod vedením církevních představitelů, ale členové Církve jsou vyzýváni k tomu, aby podle svých možností a schopností poskytovali pomoc svým bližním i sami, nezávisle na Církvi. Jedním takovým příkladem je i dobrovolná služba Lenky Klubalové, členky jihlavské odbočky (kongregace) Církve.

S pomocí dalších lidí sepsala projekt na pomoc pro děti ze sirotčince v africkém Beninu a začala hledat způsoby, jak sehnat finanční prostředky, z nichž by se nakoupily školní pomůcky, ošacení, obuv a hračky. „Chtěla jsem pomáhat těm, kteří to potřebují,“ říká sestra Klubalová. „Pro hendikepovaného člověka, jímž jsem i já, je velice důležité, aby zapadl do společnosti a měl možnost dokázat, že je také něčeho schopen.“ Touto službou usnadnila sestra Klubalová africkým sirotkům přístup ke vzdělání. Zorganizovala finanční sbírku, z jejíhož výtěžku pořídila nejzákladnější školní pomůcky, jako například školní vak, sešity, psací potřeby, pastelky, pravítka či kalkulačky, a koncem roku 2014 odešel z Jihlavy do Beninu první balík s pomůckami, oblečením a hračkami. Z balíku bylo obdarováno třináct dětí. Sestra Klubalová ve svém úsilí pokračuje a v současné době je na cestě do Beninu další balík.

O službě sestry Klubalové vyšel také článek v Jihlavských listech, který je k dispozici zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.