First-Presidency-Covid_picture.jpeg
Tisková zpráva

Členové Prvního předsednictva žádají Svaté posledních dnů, aby tehdy, když je to zapotřebí, nosili roušky, a aby se nechali očkovat proti covidu-19

„Pokud se každý bude řídit moudrými a uváženými doporučeními lékařských odborníků a vládních představitelů, můžeme tuto válku vyhrát“

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 zaslalo První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů členům Církve po celém světě toto poselství:

Drazí bratři a sestry,

ocitli jsme se v situaci, kdy válčíme proti ničivým účinkům covidu-19 a variant tohoto viru – proti neochabující pandemii. Chceme učinit vše, co je v našich silách, abychom šíření těchto virů zamezili. Jsme si vědomi toho, že ochrany před nemocemi, které tyto viry způsobují, lze dosáhnout pouze naočkováním velmi vysokého procenta populace.

Naléhavě vás žádáme, abyste na veřejných shromážděních, kdykoli není možné zachovávat sociální odstupy, používali roušky, abyste tak omezili možnost, že budete vystaveni těmto virům. Aby byli lidé osobně chráněni před takto závažnými infekčními chorobami, naléhavě je žádáme, aby se nechali očkovat. Prokázalo se, že dostupné vakcíny jsou bezpečné i účinné.

Pokud se každý bude řídit moudrými a uváženými doporučeními lékařských odborníků a vládních představitelů, můžeme tuto válku vyhrát. Buďte si prosím vědomi naší upřímné lásky ke všem Božím dětem a našeho velkého zájmu o ně.

První předsednictvo

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.