Tisková zpráva

Dávejte tak, jak dával Kristus – vánoční kampaň „Přineste světlo světu“ začne dnem služby

Povzbuzujeme členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejich přátele z celého světa, aby se v rámci zahájení letošní vánoční kampaně s názvem „Přineste světlo světu“ zapojili do „celosvětového dne služby“, který proběhne v sobotu 1. prosince 2018. Vánoční kampaň potrvá až do 30. prosince.

Církev Ježíše Krista připravuje vánoční kampaně „Přineste světlo světu“ již od roku 2016. V každé z nich se zaměřuje na Ježíše Krista, Spasitele světa. Téma na rok 2018, „Přineste světlo světu – dávejte tak, jak dával Kristus“, je ovlivněno výzvou presidenta Russella M. Nelsona, abychom láskyplně sloužili lidem kolem sebe tak, jak by jim sloužil Spasitel, novým a svatějším způsobem. Na rozdíl od minulých kampaní, během nichž se kladl důraz na to, jak sloužit, je ta letošní zaměřena na to, komu lze sloužit.

Letos, počínaje 1. prosincem, jsou všichni vyzýváni k tomu, aby přinesli světlo do různých oblastí svého života prostřednictvím snahy napodobovat Krista tím, že budou vyhledávat ty, jimž by mohli sloužit. Každý týden bude mít odlišné téma – přineste světlo světu, přineste světlo své obci, přineste světlo své rodině a přineste světlo své víře.

Média

Každý týden budou prostřednictvím národních komunikačních stránek Církve www.cirkev-jezise-krista.cz, stránek PrinesteSvetloSvetu.org a místních církevních stránek na sociálních sítích zpřístupněna videa a další materiály, které bude možné sdílet. Kromě výše zmíněných videí na jednotlivé týdny zveřejní církevní území Evropa 12. prosince ještě tři další videa, včetně zbrusu nového vánočního videa, které představí letošní témata na jednotlivé týdny. K dispozici budou tištěné materiály, které si bude možné stáhnout, včetně kalendáře s náměty ohledně toho, jak nejlépe zrealizovat témata na jednotlivé týdny. Veškerý obsah bude dostupný ve 22 jazycích.

Dobročinné automaty

I letos budou součástí kampaně populární dobročinné automaty „Přineste světlo světu“. Tyto automaty, které byly prvně představeny v roce 2016 ve Spojených státech, umožňují dárcům okamžitě někoho obdarovat namísto toho, aby z automatu dostali něco oni. Lidé zde mohou prostřednictvím platebních karet zakoupit různé předměty, jako jsou například ponožky, vyšetření zraku, čistá voda, léky či potraviny. Po dokončení nákupu propadnou zakoupené předměty do sběrné nádoby umístěné na dně. Tyto předměty budou spolu s penězi vynaloženými na jejich zakoupení posléze předány partnerským charitativním organizacím, k nimž patří například UNICEF, Water for People, Royal British Legion či WaterAid. Zmíněné dobročinné automaty budou k dispozici na pěti různých místech na světě. Letos poprvé budou umístěny i v Evropě, a to v návštěvnickém středisku londýnské kaple v Hyde Parku.

Sdílení

Ty, kteří se do kampaně zapojí, se mohou o své zážitky podělit na sociálních sítích s použitím hashtagu #PrinesteSvetloSvetu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.