Tisková zpráva

Na vrchol chrámu v portugalském Lisabonu byl umístěn anděl Moroni

Na vrchol chrámu v portugalském Lisabonu, který je v současné době ve výstavbě, byla 19. listopadu umístěna socha anděla Moroniho, což je známkou toho, že stavba bude již brzy hotova. Chrám Lisabon bude prvním chrámem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Portugalsku.

Socha Moroniho je ikonickým symbolem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který je umístěn na vrcholu většiny ze 160 chrámů, které jsou v provozu po celém světě, z nichž 12 se nachází v Evropě. Tato socha dávného proroka z Knihy Mormonovy, která je vysoká 2,6 metru, symbolizuje šíření evangelia Ježíše Krista.

 

Než bylo možné usadit sochu na místo, použili stavbaři k jejímu vyzdvižení do výšky více než 45 metrů jeřáb. Socha je pozlacena plátky 22karátového zlata a dělníci se jí dotýkají pouze v rukavicích, aby na choulostivém povrchu nezanechali stopy.

Starší Joaquim J. Moreira, jeden z územních sedmdesátníků, kteří tvoří jeden z řídících orgánů Církve, při této příležitosti řekl: „Dnešek je pro Portugalsko významným dnem. Anděl Moroni nám připomíná, že evangelium Ježíše Krista je znovu na zemi. Stejně jako dává Moroni radostně zaznít svému pozounu, tak se i my radujeme z evangelia Ježíše Krista. Přímo zde na tomto místě v domě Páně, v Jeho chrámu, budou mít portugalští Svatí příležitost uctívat Krista a dozvídat se o Něm něco více.“

    

Chrám Lisabon v Portugalsku byl poprvé ohlášen 2. října 2010 a slavnostní výkop při příležitosti zahájení stavby se konal 5. prosince 2015. Jakmile bude stavba chrámu dokončena, budou se v něm před oficiálním zasvěcením konat dny otevřených dveří pro veřejnost. Data konání budou teprve upřesněna. Tento chrám bude sloužit více než 42 000 členů, kteří žijí v Portugalsku a na souostrovích Azory a Madeira.

Chrámy Svatých posledních dnů se liší od sborových domů či kaplí, kde se členové shromažďují k nedělní bohoslužbě. Chrámy se považují za „domy Páně“, kde se učení Ježíše Krista utvrzuje prostřednictvím sňatku, křtu a dalších obřadů, jež spojují rodinu na věčnost. Členové se tam dozvídají něco více o účelu života a slibují, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.