Tisková zpráva

Dva členové Evropského parlamentu přijali Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot za rok 2016  

Paní Anna Záborská a pan Luigi Morgano, kteří jsou oba členy Evropského parlamentu, přijali od Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 30. listopadu 2016 během slavnostní večeře pořádané na půdě Evropského parlamentu v Bruselu Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot za rok 2016.

 

Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot vyjadřuje uznání jednotlivcům a organizacím, jejichž spolupráce s institucemi Evropské unie a působení na ně má v rámci evropské společnosti významný vliv na rodinný život.

Starší Patrick Kearon, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který převzal nad touto společenskou událostí záštitu, uvedl, že tito dva členové Evropského parlamentu získali zmíněné ocenění „za své oddané úsilí v rámci dlouholeté služby, jež si klade za cíl, aby se rodinná jednotka stala prioritou při vytváření směrnic Evropské unie“.

Dále řekl: „Naše rodiče by ohromilo, že je dnes zapotřebí pořádat akce, jako je tato, abychom hovořili o důležitosti rodiny, neboť ještě před nedávnem bylo toto pojetí něčím naprosto samozřejmým.“ Poté povyprávěl o zážitku, kdy se on a jeho manželka loni v zimě na řeckém ostrově Lesbos setkali s jednou uprchlickou rodinou: „Bylo jich pět – otec, matka, dvě dcery a syn. Byli ještě stále poté, co připluli z Turecka na malém gumovém člunu, od pasu dolů promočení a třásli se. To jediné, co měli, byly tři malé tašky a fotbalový míč, ale měli jeden druhého. Tento obrázek mi připomenul, jak důležitá je rodina i pouta mezi jejími členy. To je koneckonců to, na čem záleží nejvíce.“

Poté, co paní Záborská a pan Morgano přijali zmíněnou cenu, vyjádřili Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů vděčnost za tuto důležitou iniciativu, která přichází v pravý čas.

Paní Záborská poznamenala: „Rodině jakožto základní jednotce lidské společnosti lze porozumět pouze jako průniku tří rovin – osobní, společenské a božské. Rodina je zároveň zdrojem osobního štěstí, sociálního blaha a božského požehnání.“

„Je velmi důležité, aby lidé, kteří se zabývají osudem rodiny v Evropě, pečlivě sledovali veškerý vývoj, který se týká jak pojetí rodiny, tak každodenního života milionů rodin ve všech členských státech Evropské unie,“ dodala na závěr.

Rodina je výsadní společenství, je to prapůvodní buňka společenského života. Je to přirozené společenství, v němž jsou manžel a manželka povoláni k tomu, aby se navzájem odevzdali v lásce a v daru života,“ uvedl pan Morgano.

Varoval před „zvýšenou pozorností věnovanou relativistické myšlence, která v podstatě navrhuje rozbití či oslabení tohoto modelu rodiny prostřednictvím toho, že ho označuje – téměř opovržlivě – za ‚tradiční‘, ne-li rovnou za ‚zastaralý‘. Pan Morgano závěrem poznamenal: „Na závěr bych chtěl toto důležité ocenění věnovat své ženě Bertille‚ která je dokonalou manželkou a matkou.“

Staršího Kearona doprovázela jeho manželka, sestra Jennifer Kearonová.

Letos je to podruhé, kdy Církev udělila Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot v souvislosti s Evropskou unií.

Letošní udílení ocenění navštívili členové Evropského parlamentu napříč politickým spektrem, zahraniční velvyslanci a zástupci církví a občanských sdružení. Svaz evropských katolických sdružení na podporu rodiny (FAFCE), loňského příjemce ocenění za podporu rodinných hodnot, zastupoval při slavnostní večeři Antoine Renard, předseda této organizace, a členové její bruselské kanceláře.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev, která má v Evropě půl milionu členů, otevřela v Bruselu svou kancelář při Evropské unii v roce 2013. V rámci toho, aby Církev lépe sloužila evropskému společenství, usiluje o spolupráci s politickými a institucionálními orgány a nabízí pomocnou ruku mezinárodním nevládním organizacím, náboženským organizacím a občanským společnostem.

Více informací o činnosti bruselské Kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii naleznete na její facebookové stránce: www.facebook.com/MormonsEU

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.