HL-05.jpg
Tisková zpráva

Evropská komise zve staršího Patricka Kearona na vrcholné setkání s náboženskými představiteli 

Starší Patrick Kearon, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se 29. listopadu 2016 setkal s několika vysokými představiteli různých náboženství, včetně křesťanských církví, islámu a judaismu, aby diskutovali na téma „Migrace, integrace a evropské hodnoty – uvádění hodnot do praxe“.

Letošní vrcholné setkání, které je součástí stálého dialogu Evropské komise s církvemi a náboženskými organizacemi, uspořádal Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a zúčastnilo se ho i několik představitelů Evropské unie. Letos se od okamžiku, kdy v roce 2013 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů otevřela v Bruselu svou kancelář, již třetím rokem za sebou této schůzky zúčastnil i zástupce Církve.

 

V souvislosti s pozváním na letošní vrcholnou schůzku starší Kearon poznamenal:

„Od loňské vrcholné schůzky povzbuzujeme evropské Svaté posledních dnů, aby projevovali větší soucit uprchlíkům. Zjistili jsme, že pokud jde o naše členy, jsou jejich postoje k uprchlíkům určovány tím, jak jim podávají pomocnou ruku. Když s někým jednáte a pomáháte mu, začnete ho mít rád, a přesně to se stalo.“

Reportáž o vrcholném setkání s náboženskými představiteli (v angličtině):

První místopředseda Timmermans vyzval účastníky k tomu, aby se zamysleli nad současnými výzvami a příležitostmi, kterým Evropská unie čelí. Diskutované oblasti zahrnovaly tato témata: 1) Rozdílná evropská společenstva a integrace migrantů; 2) Společenské výzvy vyplývající z ekonomické a uprchlické krize; 3) Jak obnovit důvěru ve společnost, v instituce a v solidaritu?

Diskuse se řídila souborem návrhů kroků, které jsou obsaženy v akčním plánu Evropské komise na integraci státních příslušníků třetích zemí. Zabývala se zvláště pojmem „Evropské hodnoty“ a tím, jak mohou být smysluplně uvedeny do praxe.

Starší Kearon, který se zaměřoval na hodnoty, jako je víra, rodina a náboženská svoboda, a rovněž na to, že hodnoty, jako je lidská důstojnost a ohleduplnost vůči bližním, mají hrát rozhodující roli při vytváření politiky Evropské unie, uvedl:

„To nejlepší, co můžeme jako náboženští představitelé udělat, je povzbuzovat naše vlastní věřící k tomu, aby příchozím pomáhali a vřele je uvítali. To začne napomáhat přijetí hodnot, které jsou nám drahé. To, že jsou tito lidé uprchlíci, není definicí toho, kým jsou. Uprchlíky jsou jen přechodně. Udělat něco, co má okamžitý přínos pro ty, kteří jsou v tak zoufalé nouzi, je velmi naplňující.“ Starší Kearon informoval představitele z řad náboženských organizací i Evropské komise o zkušenostech Církve s partnerskou spoluprací s jinými církvemi, vládami i nevládními organizacemi, která má za cíl napomáhat integraci těch, kteří přišli o všechno. Na závěr svého proslovu starší Kearon řekl: „Dnes bych se chtěl zasadit o to, abychom povzbuzovali lidi naší víry k tomu, aby podávali příchozím pomocnou ruku a pomáhali jim.“

V Lisabonské smlouvě je již od roku 2009 zakotvena skutečnost, že mezi prameny primárního práva patří otevřený, transparentní a pravidelný dialog s církvemi, náboženskými společenstvími i s filosofickými a nekonfesními organizacemi (Čl. 17, SFEU).

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev, která má v Evropě půl milionu členů, usiluje o spolupráci s politickými a institucionálními orgány a rovněž nabízí pomocnou ruku mezinárodním nevládním organizacím, náboženským organizacím a občanským společnostem.

Více informací o činnosti bruselské Kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii naleznete na její facebookové stránce: www.facebook.com/MormonsEU

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.