Téma

Eutanazie a prodlužování života

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří v posvátnost lidského života, a proto se staví proti eutanazii. Eutanazie je definována jako úmyslné usmrcení osoby, která trpí nevyléčitelným stavem nebo nemocí. Takový úmyslný čin ukončí život okamžitě například prostřednictvím takzvané asistované sebevraždy. Ukončení života takovým způsobem je porušením Božích přikázání.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nevěří, že případ, kdy je dopuštěno, aby člověk zemřel následkem přirozených příčin odpojením pacienta od umělého udržování při životě, například v případě dlouhodobé choroby, spadá do definice eutanazie. V případě, že se smrt stane následkem takové nemoci nebo nehody nevyhnutelnou, má se na ni pohlížet jako na požehnání a smysluplnou část věčné existence. Členové se nemají cítit zavázáni prodlužovat lidský život prostředky, které nejsou rozumné. Tato rozhodnutí nejlépe činí členové rodiny po obdržení moudré a kompetentní lékařské rady a po vyhledávání božského vedení prostřednictvím půstu a modlitby.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.