Téma

FamilySearch

FamilySearch je největší genealogickou organizací na světě. Od roku 1894 spolupracuje s archívy, s knihovnami a církvemi ve více než 100 zemích s cílem vytvořit ekonomicky přijatelný přístup k záznamům, které lidem pomohou najít jejich předky.

Každý měsíc více než 3 miliony lidí používá záznamy, zdroje a služby organizace FamilySearch k získání dalších informací o své rodinné historii. Tyto záznamy a služby jsou k dispozici on-line na stránkách FamilySearch.org, nebo prostřednictvím 4 600 středisek rodinné historie ve 126 zemích, včetně proslulé Knihovny rodinné historie v Salt Lake City v Utahu.

Služby organizace FamilySearch jsou poskytovány Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Snaha organizace FamilySearch pomáhat lidem spojit se s jejich předky je založena na přesvědčení Svatých posledních dnů, že rodina má hrát v našem životě ústřední roli a že rodinné vztahy mají pokračovat i po tomto životě. Vzhledem k tomu, že zájem o rodinnou historii není omezen kulturou, národností nebo náboženským přesvědčením, jsou zdroje organizace FamilySearch dostupné každému, kdo si přeje objevit více informací o své rodině a svém původu – ať již z církevních záznamů pocházejících z Evropy nebo z ústního vyprávění z Afriky.

FamilySearch je nezisková organizace, která spoléhá na pomoc dobrovolníků z celého světa. Tito dobrovolníci pomáhají indexovat záznamy, poskytují osobní asistenci a dělí se o své poznatky týkající se genealogického bádání.

Organizace FamilySearch poskytuje osobní asistenci zkušeným badatelům v rodinné historii i těm, kteří se na cestu genealogického bádání teprve vydávají. Tato pomoc je dostupná v síti středisek rodinné historie nebo skrze internetovou podporu FamilySearch Support na adrese support@familysearch.org. V České republice je možné využít bezplatné telefonní linky na čísle 800500357. Chcete-li zobrazit seznam kontaktních telefonních čísel v dalších zemích a provinciích, klikněte zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.