Tisková zpráva

Friendship Centres neboli centra přátelství mění lidem život

V posledních letech bylo mnoho lidí kvůli válce, pronásledování nebo přírodní katastrofě vyhnáno ze svého domova. Často jsou nuceni opustit domov náhle, aniž by měli čas nebo možnost vzít si s sebou jakýkoli majetek.

Octne-li se někdo v cizí zemi bez střechy nad hlavou a často zcela bez prostředků, vyvolává to v něm pocity strachu a osamělosti. Podle Kenta Millera, dobrovolníka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve Friendship Centre [centru přátelství] v Peckhamu (v jihovýchodním Londýnu) „kromě zaměstnání tito lidé potřebují nejvíce opravdové přátelství a schopnost domluvit se anglicky“.

FriendshipCentre_03
FriendshipCentre_03
Friendship Centre v Peckhamu na jihovýchodě Londýna v Anglii2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Novodobá písma nás nabádají, abychom „[pomáhali] slabým, [pozdvihovali] ruce, které jsou skleslé, a [posilovali] kolena zemdlená“ (Nauka a smlouvy 81:5). Friendship Centres, která zřizuje organizace Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve, poskytují uprchlíkům prostor, kde mohou poznat nové přátele, pracovat na začlenění do společnosti, naučit se novým dovednostem a získat pocit sounáležitosti se svým okolím. Ve spolupráci s dalšími charitativními organizacemi, místní samosprávou a nevládními organizacemi pomáhají naplňovat potřeby mnoha uprchlíků a přistěhovalců přicházejících do Evropy.

První takové centrum bylo otevřeno v únoru 2018 v řeckých Aténách. Nabízelo lekce řečtiny, angličtiny, vaření, umění a hudby, spolu se školeními na posílení sebevědomí.

FriendshipCentre_01
FriendshipCentre_01
Starší a sestra Millerovi, dobrovolníci ve Friendship Centre v Peckhamu v Anglii2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

V květnu 2018 se ve spolupráci s episkopální církví otevřelo Friendship Centre v Římě, které týdně obsloužilo 25 uprchlíků. V březnu 2019 měli již téměř 500 návštěvníků týdně. Nabízeli lekce italštiny, angličtiny a francouzštiny a také školení životních a pracovních dovedností.

V centrech pracovali místní i zahraniční dobrovolníci. Nabízeno bylo i právní poradenství a pomoc s vyřízením dokladů.

Friendshipcentre_02
Friendshipcentre_02
Starší a sestra Barneyovi, dobrovolníci ve Friendship Centre v Římě v Itálii 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Centra se otevřela také v Peckhamu a ve Wembley (v západním Londýně). Nabízela kurzy angličtiny English Connect, lekce základních počítačových dovedností, pracovní školení a poradenství ohledně zaměstnání. Každý týden se konalo doučování pro děti ve školním věku.

Centra se kvůli pandemii koronaviru na začátku minulého roku uzavřela. Dobrovolníci center ve Spojeném království nyní zajišťují on-line výuku ze svého domova. Účastní se jí lidé z celého světa. Nelson Hafen, který řídil centrum ve Wembley, se stal svědkem toho, jak tito lidé navazují „při společném studiu přátelství mezi sebou i se svými učiteli“.

FriendshipCentre_04
FriendshipCentre_04
Foto 4 – Starší a sestra Hafenovi, dobrovolníci v centru ve Wembley v Anglii2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Peggy Powellová, učitelka v centru v Peckhamu, vzpomíná na to, jak pomáhala ženě jménem Katherine stanovit si cíle ohledně její profesní dráhy. Potěšilo ji, když viděla, jak Katherine začala pracovat jako dočasná pomocná učitelka. „Když začala navštěvovat naše kurzy English Connect, pracovala v Anglii již dva roky jako uklízečka.“

V Jakubovi 1:27 čteme, že „náboženství čisté … totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, a ostříhati sebe nepoškvrněného od světa“. Smyslem těchto center je měnit uprchlíkům život prostřednictvím upřímné služby. Vedlejším produktem této služby jsou změny v životě dobrovolníků. Gaylene Bickmoreová, další z učitelů, říká: „To, že tady učím, mi požehnalo a dál mi žehná více, než jsem schopná vyjádřit slovy.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.