Tisková zpráva

Pořad Face to Face pro svobodné dospělé se starším Andersonem, sestrou Binghamovou a sestrou Eubankovou

Tato událost, která proběhne 13. června 2021, je určena svobodným dospělým ve věku 31 a více let

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, presidentka Jean B. Binghamová a sestra Sharon Eubanková z Generálního předsednictva Pomocného sdružení budou 13. června 2021 provázet pořadem Face to Face určeným svobodným dospělým ve věku 31 a více let.

FaceToFace_June13

„Jsme si vědomi toho, že mnozí svobodní dospělí čelí obtížným výzvám nebo mají otázky či obavy,“ uvedl starší Andersen a dodal: „Spasitelova láska dokáže vyléčit každé trápení. Doufáme, že se nám podaří se o tuto nedostižnou Spasitelovu lásku podělit s našimi přáteli z celého světa.“

Přenos tohoto programu proběhne prostřednictvím církevního satelitního systému, internetových stránek broadcasts.ChurchofJesusChrist.org a face2face.ChurchofJesusChrist.org a kanálů Latter-Day Saints Channel, BYUtv a dalších v neděli 13. června v 16:00 horského letního (utažského) času. Místní vedoucí jsou povzbuzováni k tomu, aby určili datum a čas sledování, které budou nejlépe vyhovovat svobodným dospělým v jejich oblasti.

K účasti jsou zváni všichni svobodní dospělí ve věku 31 a více let.

Svobodní dospělí tvoří více než 50 procent dospělých členů Církve, podotkla sestra Binghamová. „To je velmi početné publikum!“ řekla. „Těšíme se, že si s nimi budeme moci popovídat o tom, jak přispívají království, o jejich schopnosti sloužit druhým a o lásce, kterou chovají k Pánu Ježíši Kristu.“

Sestra Eubanková uvedla, že ji jakožto někoho, kdo sám patří mezi svobodné dospělé, těší, že bude mít příležitost otevřeně si promluvit s dalšími svobodnými dospělými. „Každý člen, bez ohledu na svou situaci, může mnohým přispět,“ řekla, „a doufáme, že si toho jakožto členové Církve dokážeme více všímat.“

Starší Andersen dodal: „Těmto dospělým – ať již jste nikdy nebyli sezdáni, nebo jste ovdověli, rozvedli se nebo jste samoživitelé – bych chtěl říci: V království Božím je vás zapotřebí. Jsme vděčni za vše, co děláte pro to, aby dílo Páně spělo kupředu.“

Krátce po živém vysílání bude záznam tohoto zasvěcujícího shromáždění archivován a bude k dispozici ke zhlédnutí na vyžádání na stránkách face2face.ChurchofJesusChrist.org, v aplikaci Gospel Media, na portálu YouTube, v aplikaci Knihovna evangelia a prostřednictvím dalších kanálů.

Informace ohledně streamování, dostupných jazyků a podrobností týkajících se opětovného vysílání získáte v rozpisu vysílání. Potřebujete-li pomoc týkající se satelitního zařízení a streamování vysílání, navštivte stránky mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.