Mormon Newsroom
Tisková zpráva

Podpora programu Děti a mládež: Vysílání pro rodiče a vedoucí

Členové Prvního předsednictva, členové Kvora Dvanácti apoštolů a generální úředníci a úřednice ve zvláštním vysílání, které proběhlo 6. června 2021, hovořili o příležitostech žehnat mládeži a dětem v souvislosti s tím, jak v různých oblastech ustupuje pandemie. Ke sledování tohoto vysílání jsou zváni členové předsednictev kvor a tříd z řad mládeže, rodiče a vedoucí mládeže a dětí.

Hodinová prezentace, kterou lze zhlédnout buď vcelku, nebo po částech určených konkrétním částem publika, je k dispozici na stránkách http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org a v Knihovně evangelia. Tato prezentace nabídne možnost seznámit se s praktickými náměty ohledně toho, jak se zapojit do programu Děti a mládež jako rodina i v rámci sboru. Lze ji využít v rodině, na radách sboru a kůlu, ve výborech kůlu pro vedoucí mládeže, na radách mládeže sboru, při schůzkách předsednictev kvor Aronova kněžství a tříd Mladých žen a při dalších příležitostech.

Starší Roy Tunnicliffe, územní sedmdesátník ze Spojeného království, který zodpovídá za podporu programu Děti a mládež v Evropě, o důležitosti této zvláštní prezentace uvedl: „Účelem tohoto vysílání je pomoci znovu povzbudit účast v tomto novém programu určeném mladým lidem, obzvláště v oblastech, kde se v souladu s bezpečnostními pokyny ohledně covidu-19 začínají znovu konat činnosti, akce a shromáždění s osobní účastí.“ A dodal: „Materiály a zdroje budou zaměřeny na konkrétní publikum a místní oblasti je mají využívat v souladu s pokyny předsednictva území, které budou zveřejněny v následujících týdnech a měsících.“

Zmíněná prezentace je nyní k dispozici v angličtině a v americké znakové řeči a od 18. června ji bude možné zhlédnout i v těchto jazycích: francouzština, italština, japonština, kantonština, korejština, němčina, portugalština, ruština, standardní čínština a španělština.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.