Téma

Historická místa

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů klade velký důraz na uchovávání a sdílení své historie. Církev spravuje několik desítek historických míst, kde se lidé všech vyznání mohou dozvědět důležité informace o historii, víře a oddanosti.

„Naše historická místa nám pomáhají vyprávět jedinečný příběh Svatých posledních dnů,“ řekl církevní historik a zapisovatel starší Marlin K. Jensen. „Každé místo je naplněno historicky přesnými detaily a představuje exponáty, které lidem pomáhají lépe porozumět tomu, kdo jsme a co je pro nás důležité.“

Všechna historická místa Církve jsou volně a zdarma přístupná veřejnosti. Některá místa jsou rozsáhlá a skládají se z několika stanovišť, jako například Nauvoo ve státě Illinois nebo Palmyra ve státě New York. Jiná místa jsou malá a tvoří je jen socha nebo malá stavba, jako například kaple Gadfield Elm v Anglii nebo pamětní místo Mormonského praporu v San Diegu v Kalifornii. Mnoho míst nabízí zábavní činnosti pro rodiny.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.