Téma

Raná historie Církve

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla zorganizována 6. dubna 1830 ve Fayette ve státě New York. Tak, jak Církev rostla, se nově obrácení shromažďovali ve státech Ohio a Missouri. Zatímco Svatí posledních dnů v Kirtlandu ve státě Ohio zakoušeli pronásledování, ti, kteří se shromáždili ve státě Missouri, byli opakovaně vyháněni z měst rozzlobenou lůzou. Poté, co byli členové Církve donuceni opustit v roce 1839 stát Missouri, shromáždili se ve státě Illinois a v bažinatém záhybu řeky Mississippi vybudovali prosperující osadu. Za sedm let byli ale znovu donuceni opustit své domovy. Tito pionýři, vedeni Brighamem Youngem, urazili při svém putování směrem na západ, do údolí Solného jezera, více než 2 000 kilometrů.

  • První chrám postavený Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nacházel v Kirtlandu ve státě Ohio. I když odhadované náklady činily 40 000 amerických dolarů – což v dnešní době odpovídá částce přibližně tři čtvrtě milionu dolarů –, členové Církve byli odhodláni chrám postavit. Muži často pracovali na stavbě celý den a pak strávili celou noc tím, že střežili chrám před lůzou. Když se v roce 1836 blížilo dokončení chrámu, přidávalo se do omítky rozdrcené darované skleněné a porcelánové nádobí, aby se docílilo třpytivého vzhledu chrámu.
  • Pod vedením Josepha Smitha v roce 1837 odplulo sedm misionářů do Liverpoolu v Anglii a založilo Britskou misii. Výsledkem devíti měsíců kázání v kostelích, v pronajatých sálech nebo u dveří místních obyvatel bylo téměř 2 000 nových obrácených. Když v roce 1863 společně nastoupilo na loď Amazon800 členů Církve, aby odpluli do Ameriky, britský spisovatel Charles Dickens se nalodil s nimi, aby je sledoval. Když sledoval jejich ukázněnost a uspořádanost, poznamenal, že tyto obrácené Svaté posledních dnů lze přirovnat k „výkvětu Anglie“.
  • V roce 1838 vydal Lilburn W. Boggs, guvernér státu Missouri, nechvalně známé „Vyhlazovací nařízení“. Toto nařízení bylo vydáno v reakci na zveličené zprávy o incidentech mezi Svatými posledních dnů a missourskými starousedlíky. Prohlašovalo se v něm, že „s mormony se musí zacházet jako s nepřáteli a musí se vyhladit nebo vyhnat ze státu, bude-li to nutné pro veřejné dobro“. Ačkoli od poloviny 19. století již nebylo uplatňováno, nařízení bylo oficiálně zrušeno až v roce 1976 – po 138 letech.
  • Poté, co byli členové Církve donuceni opustit Ohio a Missouri, usadili se v obci Commerce ve státě Illinois – v bažinatém záhybu řeky Mississippi. Město bylo v říjnu 1839 přejmenováno na Nauvoo – tento název byl odvozen od hebrejského slova znamenajícího něco příjemného nebo krásného, nebo také místo odpočinku a krásy. Tak, jak se Svatí posledních dnů shromažďovali ve svém novém útočišti, počet obyvatel města se rozrostl na odhadovaných 12 000 rezidentů. Nauvoo se rychle stalo významným střediskem obchodování a svou velikostí soupeřilo s Chicagem.
  • Tak, jak Nauvoo rostlo, rostl i odpor lůzy. Svatí posledních dnů postavili v Nauvoo chrám, ale když nadešel čas, aby byl chrám zasvěcen, byli znovu přinuceni opustit své domovy. Chrám zůstal opuštěný, znesvěcený lůzou, a v roce 1848 byl poničen požárem, který založil žhář. Po půldruhém století byl chrám Nauvoo znovu postaven podle původního projektu a v červnu 2002 ho zasvětil bývalý president Církve Gordon B. Hinckley. Mezi únorem a zářím 1846 byla většina členů Církve přinucena opustit své domovy v Nauvoo. Většina z nich odcházela ulicí, které se dnes někdy říká „ulice slz“. Během mrazivého počasí řeka Mississippi zamrzla, a díky tomu ji mohlo několik tisíc členů Církve přejít pěšky nebo v krytých vozech. Řada lidí si do deníku zapsala, že toto zamrznutí řeky byl zázrak, ačkoli jeden z nich poznamenal, že „to byl zázrak, kvůli kterému málem zmrzlo pár tisíc Svatých“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.