Tisková zpráva

Humanitární pomoc po zemětřesení v Turecku poskytnutá Svatými posledních dnů došla ocenění

Starší Peter a sestra Carla Huberovi převzali dne 3. října 2023 v Istanbulu jménem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ocenění za přispění humanitárnímu úsilí po zemětřesení v Turecku.  Turecká organizace „Zdravotničtí dobrovolníci“ jim na na slavnostním předávání cen vyjádřila uznání a předala ocenění za jejich „výjimečné úsilí zaměřené na uzdravení ran způsobených zemětřesením“ v jihovýchodním Turecku.

Brzy ráno 6. února 2023 zasáhla Turecko a Sýrii dvě silná zemětřesení.  V oblasti o rozměrech Německa došlo k rozsáhlým škodám. Tato přírodní katastrofa postihla 16 % tureckého obyvatelstva – mnozí přišli o střechu nad hlavou a ocitli se bez potravin, přístřeší i zdravotnické péče.

Starší a sestra Huberovi v té době sloužili v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů jako misionáři na plný úvazek v územní kanceláři ve Frankfurtu, kde v rámci svého pověření poskytovali lidem školení zaměřené na přípravu na nouzové situace a pomáhali koordinovat humanitární úsilí Církve v území Evropa-střed. Starší Huber se ve svém rodném Švýcarsku zabýval v rámci svého zaměstnání pomocí v nouzových situacích mnoho let. Byl připraven při krizi v Turecku okamžitě zasáhnout a věděl, jak pomoci.

Starší Huber ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Turecké republiky a s úřadem pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) začal jednat, když se dozvěděl, že společnost, která se jmenuje Turmaks, vyrobila a darovala dvě polní nemocnice, a tuto společnost oslovil.  Paul Picard, územní sedmdesátník, který byl na slavnostním předávání ocenění rovněž přítomen, uvedl: „Je to začátek úžasné spolupráce se zanícenými a láskyplnými odborníky, kteří se s upřímností zasazují o to, aby se jejich spoluobčanům dostalo pomoci.“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a společnost Turmaks spolupracovaly na sestavení a instalaci pěti mobilních polních nemocnic a padesáti obytných kontejnerů určených stovce lékařů a sester, kteří neměli střechu nad hlavou. Náklady na tyto mobilní jednotky bylo možné uhradit díky laskavým a štědrým darům členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Turecka i z celého světa. Církev darovala rovněž přes 500 000 krabic s potravinami a hygienickými potřebami a pět milionů lahví vody.

V jednom městě, v němž dříve žilo 60 000 obyvatel, byla zcela zničena nemocnice, ale některé domy zůstaly stát. Nyní v tomto městě žije 250 000 lidí, kteří se sem přistěhovali, nicméně chybělo zde zařízení, kde by mohli získávat potřebnou zdravotní péči. Mobilní nemocnicí sestávající z obytných kontejnerů a stanů nyní každý den projde 1 500 pacientů. 

Starší a sestra Huberovi vyjádřili vděčnost za všechny partnery, kteří spolupracovali na tom, aby se tato pomoc mohla uskutečnit. „Velmi nás těšilo, že jsme zde mohli působit a trochu pomoci.“ Nyní hledí do budoucna s nadějí na to, že se jim podaří najít způsob, jak pomoci znovu vybudovat důležitou infrastrukturu. „Když se na to podíváte jako na celek, může vás to ochromit,“ přiznává starší Huber. „Ale zjistil jsem, že pokud budeme den za dnem pracovat ze všech sil, budeme moci nechat zbytek na Pánovi.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.