Téma

Instituty náboženství

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se klade velký důraz na vzdělávání. Církev nabízí kurzy semináře pro středoškolské studenty a také takzvaný „institut“ neboli kurzy náboženství pro mladé svobodné dospělé od 18 do 30 let a pro studenty a studentky vysokých škol, kteří jsou ženatí, resp. vdané.  

  • Studenty učí učitelé na plný úvazek i dobrovolníci v budovách institutů náboženství, které vlastní Církev, v místních sborových domech nebo v domovech členů. Kurzy probíhají jednou týdně vždy v určitý všední den v průběhu dne nebo večera.
  • Lekce poskytují náboženskou výuku na téma Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova, historie Církve, námluvy a manželství a jak bádat v rodinné historii.
  • Institut nabízí studentům také příležitosti k růstu prostřednictvím humanitární služby, kontaktů s druhými lidmi a školení vedoucích. Jeho cílem je posilovat duchovnost studentů, zatímco čelí tlakům, zkouškám a obtížným výzvám každodenního života.
  • Počet tříd institutu ve Spojených státech i mimo ně neustále roste. V roce 2005 bylo do institutu náboženství zapsáno přes 200 000 studentů v zemích mimo USA, zatímco ve Spojených státech to bylo 167 000 studentů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.