Téma

Vzdělání

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů klade důraz na důležitost neustálého světského i duchovního vzdělávání. Veškeré vzdělávací programy Církve zastřešuje Církevní vzdělávací systém (CVS, anglicky CES).Univerzity a vysoké školy

 • Brigham Young University [Univerzita Brighama Younga] (BYU) ve městě Provo v Utahu nabízí bakalářské a magisterské programy pro více než 30 000 studentů.
 • Na univerzitě BYU-Hawaii v Laie na Havaji je zapsáno přibližně 2 400 studentů. Podle průzkumu, který proběhl v roce 2006 ve Spojených státech, je BYU-Hawaii z hlediska národnostního zastoupení nejrozmanitější univerzitou ve Spojených státech – navštěvují ji studenti ze 74 zemí.
 • BYU-Idaho, dříve Ricks College, se stala univerzitou se čtyřletým studijním programem v roce 2000. Nachází se v Rexburgu ve státě Idaho a navštěvuje ji více než 11 000 studentů. V roce 2015 byl 16. rektorem BYU-Idaho jmenován Dr. Clark Gilbert.
 • V centru Salt Lake City v Utahu se nachází vysoká škola LDS Business College. Nabízí jednoleté a dvouleté odborné programy. Školu navštěvuje přibližně 1 300 studentů.


Instituty náboženství

 • Instituty náboženství zajišťují náboženskou výuku pro svobodné členy Církve ve věku 18 až 30 let. Kurzů se však účastní také studenti a studentky vysokých škol, kteří jsou již ženatí, resp. vdané. Tyto kurzy nejsou určeny pouze pro členy Církve, ale jsou volně přístupné lidem jakéhokoli vyznání.  
 • Studenti institutu studují například písma, historii Církve, nauku Církve a věnují se i přípravě na manželství a na misii.
 • Kurzy učí instruktoři na plný úvazek i dobrovolníci pověření místními vedoucími.
 • Kromě náboženské výuky nabízejí instituty také společenské a rekreační aktivity, při nichž se mohou studenti vzájemně seznamovat a diskutovat.

Seminář

 • Seminář je čtyřletý vzdělávací program určený pro studenty středních škol. Je volně přístupný dospívající mládeži jakéhokoli vyznání.
 • Studenti tráví celý školní rok studiem jedné knihy písem: Starého zákona, Nového zákona, Knihy Mormonovy nebo Nauky a smluv. Než student dokončí studium na střední škole, má prostudovány všechny čtyři knihy.
 • V oblastech s velkou populací Svatých posledních dnů studenti navštěvují seminář formou uvolňování z vyučování během běžného školního dne. V jiných oblastech světa se studenti účastní semináře buď před začátkem školního vyučování, nebo po něm. V některých případech, kvůli velkým vzdálenostem, nebo pokud je v místě jen málo dospívajících Svatých posledních dnů, mohou studenti absolvovat tento čtyřletý studijní program formou domácího studia.
 • Třídy semináře učí instruktoři na plný úvazek i dobrovolníci.
 • Semináře se po celém světě účastní přibližně 350 000 studentů.


Stálý vzdělávací fond
V březnu 2001 oznámil tehdejší president Církve, Gordon B. Hinckley, vytvoření Stálého vzdělávacího fondu, díky němuž mají členové příležitost získat vzdělání a profesní průpravu, a mají tak více příležitostí najít si zaměstnání ve své vlastní zemi. Ucházet se o pomoc z fondu mohou mladí muži a mladé ženy, kteří žijí ve vyjmenovaných oblastech mimo Spojené státy. Fond poskytuje studentům půjčku s minimálními úroky, aby tito studenti mohli zaplatit školné a studijní literaturu. Poté, co student své studium dokončí, splatí poskytnutou půjčku během následujících osmi let. Fond může poskytovat půjčky i díky dobrovolným příspěvkům členů Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.