Tisková zpráva

K proslulému pěveckému sboru The Tabernacle Choir se připojil zpěvák z Rakouska

„Je to pro mě pocta."

V loňském roce zahájil pěvecký sbor The Tabernacle Choir at Temple Square program, jehož cílem je přijmout do svých řad zpěváky ze zahraničí. Letos pozval na konkurz do sboru zpěváky z Evropy.  Heber Ferraz-Leite bude prvním zahraničním zpěvákem z Rakouska, který bude se sborem vystupovat 6.–7. dubna 2024 na generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Nemohu říci, že se mi splnil sen,“ řekl Heber, „protože o tom, že budu zpívat s pěveckým sborem The Tabernacle Choir se mi nikdy ani nesnilo! Bylo to pro mě něco zcela nedosažitelného.“

Oceňovaný pěvecký sbor The Tabernacle Choir je jedním z nejstarších a největších pěveckých sborů na světě. Koncertoval před publikem ve více než 28 zemích a prodal miliony nahrávek.

Heber se narodil v Uruguayi a do Rakouska se přistěhoval se svou rodinou těsně před svými dvanáctými narozeninami. Jeho otec byl neurochirurg a přijal nabídku práce ve Vídni. „Původní plán byl zůstat zde rok nebo dva, ale pak mu prodloužili smlouvu a nakonec jsme tu zůstali navždy,“ říká Heber s úsměvem. „Takže teď už jsem rozhodně víc Rakušan než Uruguayec. Moje láska k lyžování je toho důkazem.“

Heber vyrůstal jako aktivní člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Po službě na církevní misii na plný úvazek v severním Španělsku se vrátil do Vídně a ke svému oblíbenému tančení salsy. Díky tomu se seznámil se svou manželkou, která se narodila a vyrůstala v Peru, ale má rakouské předky. Nyní žijí na předměstí Vídně, kde Heber pracuje v oblasti IT jako obchodní analytik a navrhuje systémy, které zlepšují složité obchodní procesy. Těší se ze společnosti svých čtyř odrostlých dětí a mnoha přátel.

Když bylo Heberovi šest let, začal chodit na hodiny klavíru a učil se základní hudební teorii. Když dospíval, sloužila jeho maminka jako pianistka sboru a cvičila hraní doma. Hrála na klavír náboženské písně, a aby si mohla cvičit tempo, požádala Hebera, aby zpíval. Zanedlouho začal Heber zpívat každou sloku jiným hlasem. Takže zatímco jeho maminka zlepšovala své dovednosti ve hře na klavír, on se naučil hudební harmonii a zjistil, že má dobrý hudební sluch.

„Když mi bylo 16 let, viděl jsem s tatínkem film ‚Amadeus‘ a přitom jsem zjistil, že se mi líbí klasická hudba,“ řekl Heber. „Mám moc rád operu a oratoria.“ Heber vždy zpíval v církevních sborech, ale nezískal žádné formální pěvecké vzdělání. „Nepovažuji se za opravdového hudebníka, ale hudbu mám moc rád.“ Heberovými vedoucími misie ve Španělsku byli bývalí zpěváci pěveckého sboru The Tabernacle Choir, takže hudba byla také důležitou součástí jeho misijní zkušenosti. „Každá misionářská konference byla jako zkouška pěveckého sboru,“ vzpomínal.

Když Heber získal doporučení od předsednictva území Evropa-střed, obdržel od sboru The Tabernacle Choir e-mail s pozvánkou na konkurz. Celý proces trval asi deset týdnů, počínaje on-line pohovorem ohledně praktických záležitostí. Poté následoval samotný konkurz. Heber měl asi měsíc na to, aby pořídil různé nahrávky svého hlasu, a tak vyhledal pomoc. Známá jejich rodiny, která působí ve Španělsku jako operní pěvkyně, mu dávala dvakrát týdně on-line lekce zpěvu. „Máš čtyři týdny na to, abys ze mě udělala dalšího Pavarottiho,“ řekl jí Heber. Nahrávky předložil výběrové komisi v Salt Lake City a byl si poměrně jistý, že bude vyřazen.

Ale nebyl a dostal se až do závěrečného kola, 15minutového on-line konkurzu, který proběhl na živo s Ryanem Murphym, asistujícím dirigentem pěveckého sboru The Tabernacle Choir. „Byl jsem velmi nervózní,“ řekl Heber. „Počítač a mikrofon jsem přesunul na nejlepší místo v domě, které jsem dokázal najít, a manželku s dětmi jsem poslal do jiné místnosti.“ Konkurz začal dobře, ale obtížnost postupně narůstala a Heber si říkal: „Kdepak, nejsem dost dobrý.“ Konkurz dokončil s dobrými výsledky, ale byl si opět jistý, že nebude vybrán.

Jeho šestnáctiletá dcera mu řekla: „Tati, pamatuj na to, že nejde jen o pěvecký sbor. Je to povolání, a pokud tě tam Nebeský Otec chce, zařídí, abys tam byl.“ Její postřeh ho dojal. O několik týdnů později otevřel ranní e-mail s dobrou zprávou. „Chtělo se mi křičet radostí, ale všichni doma spali, takže jsem mlčel,“ řekl Heber.

Heber bude mít několik týdnů na to, aby se naučil jedenáct skladeb, které bude s pěveckým sborem The Tabernacle Choir zpívat. Po příjezdu do Salt Lake City, dva týdny před konferencí, obdrží pověření jako hudební misionář a stráví veškerý svůj čas přípravou na vystoupení. „Nebudu tam proto, abych navštívil rodinu a přátele, ale mám velmi specifické pověření, kterému se budu po celý čas věnovat,“ řekl Heber.

Po dobu pěti let bude oficiálním členem pěveckého sboru The Tabernacle Choir a bude mít příležitost vystupovat na nejméně třech různých generálních konferencích Církve. První zahraniční zpěváci vystoupili se sborem v dubnu 2023 a letos byli poprvé pozváni na konkurz také zpěváci z Evropy. Nadcházející generální konference, jež proběhne v dubnu 2024, se zúčastní dvanáct zahraničních zpěváků, z nichž sedm bude z Evropy – z Francie, Rakouska, Švédska, Dánska a Velké Británie.

Heber již ukázal členům své taneční skupiny salsy video z minulých generálních konferencí a pozval je, aby v dubnu konferenci sledovali a našli ho v pěveckém sboru.

„Je to určitě ten nejlepší pěvecký sbor, ve kterém jsem kdy zpíval a ve kterém budu kdy zpívat,“ řekl Heber. „Je to láskyplné milosrdenství Páně. Jistě jsem nebyl vybrán proto, že bych byl nejlepší zpěvák v celém území Evropa-střed. Tak tomu není. Vnímám to jako způsob, jakým mi Pán říká, že mě vidí a že mi chce dát tuto zkušenost. Teď si to užij!“

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se koná dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.