Téma

Knihovna církevní historie

Knihovna církevní historie je určena k uchovávání a sdílení historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Budova Knihovny byla otevřena v červnu 2009 a od té doby přivítala tisíce těch, kteří mají zájem získat více informací o historii Církve a o jejích členech.

Budova o rozloze více než 21 000 metrů čtverečních má pět pater, na nichž se nachází veřejně přístupná knihovna, čítárna a skladovací prostory s těmito historickými sbírkami:

  • 270 000 knih, brožurek, časopisů, příruček, atd.
  • 240 000 sbírek původních, nepublikovaných zápisů (deníků, diářů, korespondence, zápisů ze schůzek, atd.)
  • 3,5 milionu patriarchálních požehnání udělených členům Církve
  • 13 000 sbírek fotografií
  •  23 000 audiozáznamů a videozáznamů

Některé tyto položky jsou k dispozici v prostorách veřejně přístupné knihovny, jiné jsou uloženy v archivních skladovacích místnostech a návštěvníci si je mohou nechat přinést do čítárny. Návštěvníci často využívají tyto materiály při shromažďování informací při psaní knihy nebo vědecké publikace. Další návštěvníci využívají sbírky v Knihovně církevní historie k tomu, aby získali více informací o svých předcích, kteří byli členové Církve nebo o historii amerického Západu.

Tato moderní budova má dva typy archivačních prostor, které jsou určeny pro uchovávání historických artefaktů. V 10 hlavních skladovacích místnostech je teplota udržována na 13 stupních Celsia a relativní vlhkost vzduchu na 35 procentech. Jsou zde také dvě speciální místnosti, kde je teplota udržována na mínus 20 stupních Celsia a kde se uchovávají barevné filmy, fotografie a zvlášť významné církevní záznamy.

Kromě veřejných prostranství a skladovacích místností má tato nová budova prostory pro konzervování materiálů, shromažďování sbírek a badatelské činnosti. Církev se každoročně snaží konzervovat 300 až 500 knih a dokumentů a 3 000 až 4 000 audiovizuálních záznamů. Pracovníci, kteří jsou zodpovědni za shromažďování sbírek, získávají a katalogizují každý rok 500 až 700 nových sbírek, včetně 6 000 publikací. V nové budově jsou také k dispozici kanceláře pro zaměstnance a dobrovolníky, kteří mají na starosti historicky významné lokality, správu webového obsahu a publikací, jako jsou například písemnosti The Joseph Smith Papers.

Knihovna církevní historie získala stříbrný certifikát v rámci programu Leadership in Energy and Environmental Design [Špičkové provedení šetřící energii a životní prostředí] (LEED). K získání tohoto „zeleného“ ocenění musí budovy využívat málo tepelné energie a elektřiny, lidé na pracovišti musí mít ve své blízkosti okna s větším výhledem, v blízkosti budovy musí být veřejná doprava a musí využívat produkty, které se vyrábějí v dané lokalitě, které jsou recyklované nebo při jejichž produkci vzniká méně plynů škodlivých lidskému zdraví.
 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.