Téma

Písemnosti Josepha Smitha

Joseph Smith (1805–1844) byl zakládajícím prorokem a prvním presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Projekt nazvaný Písemnosti Josepha Smitha (Joseph Smith Papers) je snahou shromáždit veškeré dostupné dokumenty, které vydal sám Joseph Smith nebo ti, jež určil za písaře. Tato vyčerpávající sbírka slouží badatelům a studentům jako základní zdroj informací o životě a díle Josepha Smitha, o rané historii Církve a o americkém náboženství devatenáctiletého století.

Církevní historik a zapisovatel starší Marlin K. Jensen řekl: „Věříme tomu, že Písemnosti Josepha Smitha budou nejdůležitějším projektem této generace v oblasti církevní historie.“

Tato významná sbírka bude obsahovat 20 svazků uspořádaných do 6 oddílů: deníky, zjevení a překlady, historie, dokumenty, administrativní záznamy a záznamy právní a obchodní. Všechny dokumenty, kterých je více než 2000, budou vydány v elektronické podobě na webových stránkách projektu, a velká část bude rovněž vytištěna.

Výzkum získal ověrovací doložku komise národního archivu National Historical Publications and Records Comission, což je souhlasné stanovisko potvrzující, že byly v každé fázi díla dodrženy nejpřísnější badatelské směrnice.

Projekt personálně zajišťují badatelé, archiváři a redaktoři, které zaměstnává Knihovna církevní historie. Vydavatelem tištěné i internetové verze projektu je tiskárna The Church Historian’s Press, nakladatel Oddělení církevní historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.