Téma

Křest a konfirmace

Křest do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyžaduje úplné ponoření do vody někým, kdo má k vykonávání křtů příslušnou kněžskou pravomoc. Je to způsob, jak se lidé stávají členy Církve. Ti, kteří jsou do Církve pokřtěni, jsou očištěni od svých minulých hříchů a uzavírají smlouvu, že budou žít podle zásad evangelia.

Poté, co je osoba pokřtěna vodou, následuje obřady konfirmace neboli udělení daru Ducha Svatého. Při tomto obřadu vloží muži, kteří jsou nositeli příslušné kněžské pravomoci, ruce na hlavu nového člena a konfirmují (potvrdí) ho za člena Církve a předají mu dar Ducha Svatého.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.