Téma

Křest za mrtvé

Nauka o křtu za mrtvé je zmíněna v Novém zákoně (viz 1. Korintským 15:29), avšak základ této nauky pochází z novodobého zjevení daného Josephu Smithovi. Když člen Církve zastoupí někoho, kdo již zemřel – často jednoho z vlastních předků –, může být za tohoto zesnulého pokřtěn. Svatí posledních dnů věří, že člověk, který zemřel, má i v příštím životě právo činit rozhodnutí, a věří, že přijetí obřadu křtu otevírá cestu dalšímu pokroku. Křty za mrtvé se vykonávají pouze v chrámech.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.