Téma

Konference

Shromáždění, které se koná pravidelně a na kterém se projednávají záležitosti Církve, potvrzuje se povolání různých úředníků a učí se a povzbuzují členové Církve. Konference lze konat na úrovni sboru, kůlu, regionu nebo celého světa (generální konference). V Církvi se každoročně konají dvě generální konference – v dubnu a v říjnu. Tyto konferenci jsou určeny pro všechny členy Církve a vede je První předsednictvo Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.