Tisková zpráva

Kvorum Dvanácti apoštolů vzdává poctu presidentu Monsonovi

Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve středu 3. ledna následující prohlášení v souvislosti s úmrtím presidenta Thomase S. Monsona: 

My, členové Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, společně vyjadřujeme hluboký zármutek nad úmrtím presidenta Thomase Spencera Monsona. Byl to náš prorok, náš vedoucí, náš bratr a náš drahý přítel. 

President Monson vedl příkladný život naplněný službou. Více než 54 let sloužil jako apoštol, z toho posledních 10 let v úřadu presidenta Církve. Od nejranějších dnů své církevní služby až do samotného závěru své věrné služby nikdy nepřestával vydávat svědectví, slovem i skutkem, o pravdivosti znovuzřízeného evangelia a o božskosti Pána Ježíše Krista. 

Bude nám chybět jeho moudrost, jeho vedení, jeho hodnotný příklad a jeho láskyplná péče. Radujeme se však z jeho shledání s jeho milovanou Frances, s dalšími členy rodiny, kteří ho předešli, a s proroky Božími, kteří sloužili před ním a po jejichž boku nyní stojí. Jako jeho spoluslužebníci opakujeme slova Mistra: „To dobře, služebníče dobrý a věrný. … Vejdiž v radost pána svého.“ (Matouš 25:21.)

      

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.