Tisková zpráva

President Církve, Thomas S. Monson, zemřel ve věku 90 let

S pohnutím oznamujeme, že Thomas S. Monson, president a prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zemřel v úterý 2. ledna 2018 ve 22:01 utažského času (6:01 středoevropského času) v důsledku komplikací souvisejících s vysokým věkem. Zemřel pokojně doma v přítomnosti členů rodiny. Bylo mu 90 let. 

President Monson, který sloužil jako president Církve od února 2008, po sobě zanechává dědictví plné služby a dobrých skutků. Očekává se, že nástupce bude formálně vybrán Kvorem Dvanácti apoštolů Církve až po pohřbu presidenta Monsona. Datum pohřbu bude oznámeno později.

 

President Monson byl pro téměř 16 milionů členů Církve z celého světa příkladem člověka, který následuje Ježíše Krista. Během své služby v důležitých vedoucích povoláních, která během svého života v Církvi zastával, také neokázale sloužil tisícům jednotlivců v jejich domovech, v nemocnicích a v pečovatelských zařízeních. „Nikdy nedovolte, aby problém, který má být vyřešen, byl důležitější než ten, kdo má být milován,“ učil president Monson.

Během jeho předsednictví po celém světě vzrostl počet členů Církve z 13 milionů na bezmála 16 milionů a byly ohlášeny a zasvěceny desítky nových chrámů. V říjnu 2012 president Monson oznámil změnu týkající se minimálního věku pro misionářskou službu, v důsledku které začaly po celém světě sloužit desetitisíce nových misionářů, kteří se dotkli života milionů lidí. 

President Monson zasvětil svůj život službě v Církvi. 3. února 2008 se po smrti presidenta Gordona B. Hinckleyho stal 16. presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Předtím sloužil přes 22 let pod vedením tří presidentů Církve jako rádce v Prvním předsednictvu

„Když začal Thomas S. Monson působit v Prvním předsednictvu nebo když se stal prorokem, podle mě ani na chvíli nezaváhal, ani trošičku nezměnil nic na svém stylu či zvyklostech, pokud jde o nabídnutí pomocné ruky jednotlivci,“ uvedl starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů. „Stále je to do velké míry jeho styl a zvyklosti; bylo tomu tak po celý jeho život.“

Thomasi S. Monsonovi byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů 4. října 1963 a 10. října 1963, ve věku 36 let, byl vysvěcen apoštolem. V letech 1959 až 1962 rovněž sloužil jako president církevní misie v Kanadě, která měla své ústředí v Torontu v Ontariu. Předtím sloužil v předsednictvu kůlu Temple View v utažském Salt Lake City a jako biskup sboru Sixth-Seventh Ward v témže kůlu.

President Thomas S. Monson - v Pánově službě (v angličtině):

 

Thomas S. Monson se narodil 21. srpna 1927 v Salt Lake City G. Spenceru a Gladys Condie Monsonovým. Navštěvoval státní školy v Salt Lake City a v roce 1948 promoval s vyznamenáním na Utažské univerzitě a získal titul v podnikatelském managementu. Pokračoval ve studiích a sloužil jako člen pedagogického sboru Ekonomické fakulty Utažské univerzity. Později získal magisterský titul v oblasti podnikového řízení (MBA) na Univerzitě Brighama Younga. V dubnu 1981 udělila Univerzita Brighama Younga presidentu Monsonovi čestný doktorát práv. V červnu 1996 obdržel na vysoké škole Salt Lake Community College čestný doktorát humanitních věd a v květnu 2007 čestný doktorát v oblasti podnikání a obchodu na Utažské univerzitě. 

Na sklonku 2. světové války sloužil president Monson v námořnictvu Spojených států. 7. října 1948 se v chrámu Salt Lake oženil s Frances Beverly Johnsonovou. Jsou rodiči tří dětí a mají osm vnoučat a mnoho pravnoučat. Frances Monsonová zemřela 20. května 2013. O jejím úmrtí president Monson později řekl: „Frances byla má celoživotní láska, můj spolehlivý důvěrník a můj nejbližší přítel. Říci, že mi chybí, ani zdaleka nevyjadřuje hloubku mých citů.“

President Monson má za sebou významnou profesní dráhu v oboru vydavatelství a tiskařství. V roce 1948 nastoupil do Deseret News, kde se stal výkonným úředníkem reklamního oddělení těchto novin a také sdružení Newspaper Agency Corporation. Později byl jmenován obchodním ředitelem Deseret News Press, jedné z největších komerčních tiskařských firem na americkém Západě, kde poté povýšil do funkce generálního ředitele, a tuto funkci zastával až do svého jmenování do Kvora Dvanácti v roce 1963. Po mnoho let byl předsedou představenstva společnosti Deseret News Publishing Co. President Monson působil jako president Svazu utažských tiskařů a člen správní rady Svazu amerických tiskařů. Od roku 1969 president Monson sloužil jako člen Celostátní výkonné komise amerického skautingu.

President Monson byl členem Utažské asociace řídících pracovníků v oblasti obchodu, sdružení pro reklamu Salt Lake Advertising Club a filantropické organizace Salt Lake Exchange Club.

Řadu let sloužil i jako člen Rady dohlížitelů státu Utah, což je orgán, který spravuje vyšší vzdělávání ve státě Utah. Také sloužil jako referent Spolku absolventů Utažské univerzity.

V prosinci 1981 president Spojených států Ronald Reagan presidenta Monsona pověřil, aby sloužil v jeho pracovním výboru pro iniciativy soukromého sektoru. V této funkci sloužil až do prosince 1982, kdy byla práce výboru dokončena.

V roce 1966 udělila Utažská univerzita presidentu Monsonovi ocenění Význačný absolvent. Také získal ocenění amerického skautingu Silver Beaver (1971), prestižní ocenění Silver Buffalo (1978) a nejvyšší ocenění mezinárodního skautingu Bronze Wolf (1993). V roce 1997 obdržel ocenění Minuteman Award od Utažské národní gardy a ocenění Exemplary Manhood Award od Univerzity Brighama Younga. V roce 1998 obdržel ocenění za ustavičnou humanitární službu Continuum of Caring Humanitarian Award od řádu milosrdných sester svatého Josepha Villy. Toto ocenění s ním získala také sestra Monsonová.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.