Tisková zpráva

President Eyring a president Uchtdorf vyjadřují své pocity v souvislosti s úmrtím presidenta Thomase S. Monsona

President Henry B. Eyring a president Dieter F. Uchtdorf, kteří sloužili jako rádci presidenta Thomase S. Monsona, jenž v úterý večer zemřel, vydali následující prohlášení:

President Thomas S. Monson byl mocným prorokem Božím, a nám bylo ctí, že jsme mohli v posledních deseti letech sloužit po jeho boku. Jeho dalekosáhlá a všestranná služba se pozoruhodným způsobem dotkla života lidí z mnoha různých prostředí a ze všech koutů světa. V důsledku toho bude odkaz presidenta Monsona nadále v dobrém ovlivňovat životy bezpočtu jednotlivců a rodin po mnoho budoucích generací. Vyjadřujeme nejhlubší soustrast a lásku jeho rodině.

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

             

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.