Tisková zpráva

Latter-day Saint Charities [Charitativní organizace Svatých posledních dnů] požehnala v roce 2019 milionům lidí

Výroční zpráva za rok 2019 podává podrobné informace o působení charitativní odnože Svatých posledních dnů

Celosvětový otisk organizace Latter-day Saint Charities se v roce 2019 rozrostl tak, že požehnal milionům lidí ve 142 zemích a územích prostřednictvím 3221 projektů dokončených ve spolupráci s 2000 partnery. Humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes zveřejnila tyto údaje a další informace ve své výroční zprávě za rok 2019.

Svou vizi poskytnout péči lidem v nouzi, podpořit dobrovolnictví a inspirovat k soběstačnosti uskutečnila Latter-day Saint Charities různými způsoby:

Pomoc v nouzi: 194 projektů v 64 zemích a teritoriích

Péče o zrak: poskytnuta 129 819 lidem v 32 zemích a teritoriích

Péče o matku a novorozence: poskytnuta 83 555 lidem v 27 zemích a teritoriích

Zabezpečení potravin: zajištěno pro 181 398 lidí v 15 zemích a teritoriích

Čistá voda a hygienické potřeby: zajištěny pro 316 790 lidí v 26 zemích a teritoriích

Očkování: Šest kampaní s cílem vymýtit nemoci v rozvojových zemích

Invalidní vozíky: poskytnuty 52 381 lidem v 41 zemích a teritoriích

Pomoc uprchlíkům: 387 projektů v 48 zemích a teritoriích

Zahraniční komunitní projekty: 994 projektů v 107 zemích a teritoriích

Komunitní projekty v USA a Kanadě: Různé projekty ve 42 státech a provinciích

Organizaci Latter-day Saint Charities finančně podporují nejen Svatí posledních dnů svými příspěvky do Církevního humanitárního fondu, ale i další štědří dárci. Latter-day Saint Charities použila tyto dary v roce 2019 pro poskytnutí pomoci lidem v nouzi po celém světě. Tyto zdroje představují jen malou část prostředků, které Církev ročně dohromady věnuje na humanitární službu a sociální péči. (Tato částka se každoročně blíží jedné miliardě dolarů.) Tyto výdaje jsou z velké části financovány i z fondu postních obětí Církve, který biskupové na místní úrovni používají na pomoc nejchudším členům své kongregace.

Latter-day Saint Charities od svého vzniku v roce 1985 poskytla pomoc ve 197 zemích v hodnotě více než 2,3 miliardy dolarů.

Mezi největší krizové události, na které Latter-day Saint Charities v roce 2019 zareagovala, patřily cyklóny Idai a Kenneth, které minulé jaro přinesly záplavy a zničily úrodu v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe. Latter-day Saint Charities společně s mezinárodními i místními partnery poskytla lidem postiženým řáděním této bouře přístřeší a potraviny. Náprava škod po těchto katastrofách vyžaduje samozřejmě delší úsilí než jen bezprostředně po jejich úderu. I několik měsíců po těchto cyklónech Latter-day Saint Charities a její partneři nadále opravují a vybavují školy, tak aby žáci měli ještě před příchodem období dešťů zabezpečeno pro své studium suché prostředí.

Sharon Eubanková, ředitelka Latter-day Saint Charities, řekla v souvislosti s tím, co bylo minulý rok vykonáno, že základní zásadou práce této organizace je nejprve zjistit, co lidé potřebují, a poté mobilizovat zdroje k jejich pomoci.

„Když se podíváte na některé největší akce, které proběhly v minulém roce, jako např. v souvislosti s cyklónem v Mosambiku, s hladomory, a tím, co jsme při různých hurikánech a podobných pohromách podnikli, tak naší hlavní zásadou je přijet na místo a zjistit, co lidé potřebují právě teď a co budou potřebovat později. A pak můžeme pracovat na tom, abychom tyto potřeby uspokojili,“ řekla. „Výroční zpráva ukazuje určitou část té intenzivnější práce, kterou jsme vykonali na místě, když jsme zjišťovali skutečné potřeby.“

Sestra Eubanková se také zmínila o důležitosti slov Latter-day Saint [Svatí posledních dnů] v názvu organizace Latter-day Saint Charities. Do loňského srpna byla organizace známa jako LDS Charities. Název byl změněn na Latter-day Saint Charities, tak aby byl v souladu s pokynem presidenta Russella M. Nelsona, abychom používali celé jméno Církve.

„Na základě této výzvy používat celé jméno Církve jsme se přejmenovali na Latter-day Saint Charities,“ uvedla sestra Eubanková. „Opravdu se mi líbí pocit, který je s tím spojen, protože to je charitativní odnož neboli pomocná ruka Svatých posledních dnů – oni tuto organizaci financují a poskytují hodiny dobrovolné práce a zájem o společenství lidí. A tak opravdu vyjadřujeme ideály, energii a naděje Svatých posledních dnů.“

„Výroční zpráva je součástí naší zodpovědnosti vůči Svatým posledních dnů, kteří prostřednictvím poukázky desátku poskytli příspěvek do humanitárního fondu,“ řekla sestra Eubanková. „Je to součást podávání zprávy lidem, kteří toho tolik věnovali, tak aby mohli vidět, jak jejich příspěvky pomáhají.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.