Tisková zpráva

Nadšení pro program JustServe

Začátky byly skromné. V lednu roku 2018 byli Catherine a Clive Jolliffeovi, kteří žijí v Anglii, svou církví požádáni, aby ve Spojeném království pomohli zajistit příležitosti ke službě. Dnes mají k dispozici více než 2 300 projektů služby. Z malého pilotního programu, který se zrodil v Leedsu, se hnutí JustServe [Pojďme pomáhat] rozšířilo do konce roku 2019 po celém Spojeném království a Irsku a nyní se šíří do dalších částí Evropy.

Program JustServe je dostupný na internetových stránkách a v aplikaci, které spustila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, aby ty, kteří si přejí pomáhat, propojila s příležitostmi ke službě. Program byl představen v roce 2019 na konferenci G20 Interfaith Forum v Japonsku jako dar společnosti. Tyto internetové stránky poskytují organizacím, které potřebují pomoc, platformu k bezplatnému zveřejnění svých projektů. Když se lidé zaregistrují na stránkách nebo v aplikaci JustServe, mohou sladit své zájmy a schopnosti s dostupnými projekty.

JustServe_Granada_Spain01
JustServe_Granada_Spain01
Projekt úklidových prací v Granadě ve Španělsku2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

V létě 2020 začali Jolliffeovi navzdory pandemii covidu-19 propagovat hnutí JustServe v Portugalsku, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Francii, Maďarsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Nedávno se do programu zapojilo i Finsko. Je to náročný úkol zahrnující překlady, tvorbu internetových stránek a posuzování právních otázek.

Jolliffeovi k dnešnímu dni vyškolili šest manželských párů, které toto úsilí podporují ve svých zemích. Nikdo z nich před zahájením spolupráce o JustServe neslyšel. Nyní jsou všichni přesvědčeni, že tento program bude pro jejich zemi požehnáním.

Catherine, která s JustServe spolupracuje více než tři roky, byla svědkem toho, jak tento program pomáhá těm, kteří si přejí konat dobro a „pracovat společně na tom, aby zvelebili své okolí, projevili lásku bližním a spolupracovali s druhými bez ohledu na vyznání či kulturu“.

Vedoucí programu JustServe školí v místních kongregacích po celé své zemi specialisty, aby dokázali vyhledávat projekty a přidávat je na internetové stránky. Když specialisté program JustServe představují, členové „reagují na tuto příležitost přispívat druhým a získávat si pověst dobrých občanů s nadšením“.

JustServe_Granada_Spain02
JustServe_Granada_Spain02
Projekt programu JustServe v Granadě ve Španělsku2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Španělsko bylo první zemí, která spustila internetové stránky. Dobrovolníci ve spolupráci s místními úřady a sdružením městských částí provedli úklidové práce v Granadě. Dobrovolníci z programu JustServe každou sobotu společně pečují o čistotu a vzhled města.

Členové Církve na Kanárských ostrovech se ve spolupráci s místní organizací Virgen de Coromoto podíleli na různých projektech v kanárských a venezuelských společenstvích. Když se pro tuto organizaci stala nezvladatelným problémem platba nájmu, Církev nabídla, že distribuce potravin může jednou za měsíc probíhat z místního sborového domu Církve. Pracovníci potravinové banky byli vděční za příležitost využít tuto budovu zcela zdarma a poznamenali, že „společnými silami toho dokážeme mnohem více“.

JustServe_CanaryIslands_Spain
JustServe_CanaryIslands_Spain
Distribuce potravin na Kanárských ostrovech (Španělsko)2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Zavádění programu se v každé zemi liší v závislosti na místních potřebách, konkrétním zázemí a zkušenostech vedoucích programu JustServe v dané zemi. V německy mluvících zemích, Nizozemsku a Spojeném království jsou k dispozici i jiné podobné platformy a tato jednoduše poskytuje další příležitosti. Program JustServe však má jasnou strukturu a je dané zemi poskytován bezplatně.

Naopak v Portugalsku v současné době žádná oficiální platforma nabízející příležitosti ke službě není. Ti, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci, se o možných potřebách dozvídají z článků v novinách a z ústně předávaných informací. Portál JustServe jim prostřednictvím této on-line platformy poskytne úžasné příležitosti, díky nimž budou moci snadno vyhledat, jak ve své obci poskytnout službu, a bude pro zemi požehnáním.

Dobrovolníci ve Francii spolupracují s církevními vedoucími a s představiteli z podnikatelské sféry na budování vztahů. To jim umožní být připraveni, zatímco budou čekat na spuštění internetových stránek.

Příležitosti ke službě jsou všude. Jak je můžete nalézt? Pokud ve vaší zemi tento program funguje, stačí přejít na internetové stránky JustServe.org. Slaďte své možnosti s potřebami uvedenými na internetových stránkách. Přizvěte svou rodinu a přátele a užijte si zábavu při společné službě. Nebo se vydejte pomáhat sami a najděte si nové přátele. Pomozte programu JustServe růst a zlepšovat vaši obec; podlehněte tomuto nadšení i vy!

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.