Tisková zpráva

Carol F. McConkieová zvolena vicepresidentkou Výboru nevládních organizací pro postavení žen v Ženevě

Sestra Carol F. McConkieová byla zvolena vicepresidentkou Výboru nevládních organizací pro postavení žen v Ženevě (NGO CSW Geneva).

Tato skupina podporuje rovnoprávnost pohlaví, silnější postavení žen a ochranu práv žen a dívek po celém světě. NGO CSW Geneva má konzultativní status v rámci Ekonomické a sociální rady OSN a tvoří ji zástupci přibližně čtyřiceti nevládních organizací akreditovaných při OSN.

Sestra McConkieová spolupracuje s NGO CSW Geneva od dubna 2019. V té době začala spolu se svým manželem Oscarem sloužit jako misionářka vládních vztahů pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v OSN v Ženevě. Sledují vývoj v právních a diplomatických otázkách a vytvářejí propojení mezi klíčovými delegacemi OSN a dalšími neziskovými organizacemi.

Sestra McConkieová sloužila mezi lety 2013 a 2018 v Generálním předsednictvu Mladých žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Další zdroje:

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.