Tisková zpráva

Návštěva Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a Dětského fondu OSN

21. října 2016 se biskup Gérald Caussé, předsedající biskup Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a jeho manželka Valérie setkali ve švýcarské Ženevě s představiteli Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) a Dětského fondu OSN (UNICEF). Doprovázeli je starší Robert a sestra Joy Ortonovi, kteří v Ženevě slouží jako zástupci Církve při Organizaci spojených národů, a Gilles François, církevní manažer sociální péče pro území Evropa.

Kelly Clementsová, zástupkyně Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky, biskupovi Caussému vřele poděkovala za štědrou podporu ze strany Církve. Během schůzky, která se konala ve světovém ústředí Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky, se paní Clementsová a biskup Caussé shodli na tom, že je zapotřebí vytvořit programy na podporu soběstačnosti a zároveň spolupracovat v odezvě na nouzové situace v krizových oblastech. Na dotaz, jak může Církev pomoci, paní Clementsová požádala její členy o modlitby a o podporu v podobě sdílení poselství, že v době, kdy dochází k násilnému vysídlování, je třeba, aby nejen vlády jednotlivých států, ale také úřady místní samosprávy, občanská sdružení, náboženské obce a privátní sektor spojily své síly ku pomoci uprchlíkům.

 

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky byl zřízen v roce 1950, v době, kdy se svět potýkal s následky druhé světové války, a jeho úkolem bylo pomoci milionům Evropanů, kteří uprchli ze svého domova nebo o něj přišli. Měl svou práci dokončit během tří let a pak být rozpuštěn. Dnes, o více než 65 let později, tato organizace stále tvrdě pracuje na ochraně a pomoci uprchlíkům po celém světě, protože podle odhadu je v dnešní době na světě 65,3 milionu násilně vysídlených osob.

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky je financován téměř zcela prostřednictvím dobrovolných příspěvků, a to zejména vlád, ale také mezivládních organizací, korporací a jednotlivců. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů darovala od ledna roku 2005 Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky několik milionů dolarů. Církev rovněž poskytla materiální příspěvky včetně humanitární pomoci například v podobě obytných jednotek pro uprchlíky nebo stanů.

Později téhož dne se konala schůzka ve světovém ústředí organizace UNICEF. Biskup a sestra Causséovi se setkali s Davidem Evansem, ředitelem pro dobročinnost s celosvětovou působností, a Sarah Croweovou, mluvčí ženevské skupiny pro krizové situace organizace UNICEF. Schůzky se zúčastnila i Leslie Goldmanová, místopředsedkyně Dětského fondu OSN ve Spojených státech. Paní Croweová představila práci, kterou se organizaci UNICEF podařilo uskutečnit v souvislosti se současnou uprchlickou krizí v Evropě. Působení této organizace však zdaleka přesahuje tuto krizi a budou zváženy možnosti navázat další partnerské vztahy v různých oblastech světa. Především v Jižní Americe může hrát roli při spolupráci mezí Církví a touto organizací místní silná členská základna.

„Velmi mě těší, že tito přední hráči mají o Církvi tak dobré mínění. Tyto schůzky byly prodchnuty opravdu dobrým duchem, což podle mě svědčí o tom, že máme i nadále podporovat tyto organizace, neboť poskytují pomoc chudým a potřebným po celém světě,“ uvedl biskup Caussé.

UNICEF je vedoucí agenturou pro humanitární pomoc a rozvoj s celosvětovou působností, která se zasazuje za práva všech dětí. Práva dětí začínají právem na bezpečné obydlí, výživu, ochranu před pohromami a konflikty a prolínají se celým životním cyklem – od prenatální péče k umožnění bezpečného porodu přes zajištění čisté vody a hygieny až po zdravotní péči a vzdělání. Tato organizace byla založena v roce 1947 a od té doby neustále pracuje na zlepšování kvality života dětí. UNICEF vytváří mnoho programů, v rámci nichž podává pomocnou ruku dětem z celého světa, aby uspokojil jejich různé potřeby.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.