Téma

Předsedající biskupstvo

Předsedající biskupstvo sestává ze tří mužů – předsedajícího biskupa a jeho dvou rádců –, kteří tvoří jednu z předsedajících rad Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Každá z těchto generálních autorit je nositelem úřadu biskupa a slouží v této funkci pod přímým dohledem Prvního předsednictva. Předsedající biskupstvo je od doby svého vzniku zodpovědné za mnoho časných záležitostí Církve. Mezi ně patří zapojování se do přijímání, distribuce a účtování členských desátků, obětí a příspěvků; správa programů na pomoc chudým a potřebným; plánování, výstavba a údržba míst pro uctívání; a kontrola a převod členských záznamů. Muži vybraní za předsedající biskupy jsou ceněni za své obchodní a manažerské dovednosti stejně jako za svou náboženskou oddanost.

Současným předsedajícím biskupem Církve je biskup Gérald Caussé. Jeho rádci jsou biskup Dean M. Davies a biskup W. Christopher Waddell.
 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.