Tisková zpráva

Novodobý apoštol podniká cestu po Británii s mocným křesťanským poselstvím

Po vzoru, který se nachází v Novém zákoně, navštívil starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) v červnu Velkou Británii, aby se tam setkal s náboženskými a vládními představiteli. Jako vysoce postavený vedoucí celosvětové Církve rovněž poskytl rady a duchovní vedení členům Církve a širší veřejnosti.

Jeho návštěva Británie pomohla lépe objasnit roli a význam křesťanských církví v jednadvacátém století. Novodobí apoštolové jsou svědky Ježíše Krista a rozumějí tomu, že Spasitelovo poselství je nejvíce umocňováno tím, když křesťanské společenství nabídne pomocnou ruku lidem, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na jejich vyznání nebo rasu.

Starší Holland na zasvěcujícím shromáždění pro mladé dospělé členy Církve, které se konalo na oxfordské vysoké škole Harris Manchester College, promluvil o tom, jak je důležité, aby stáli za pravdou, žili podle křesťanských zásad a zůstali věrnými víře, i když se může zdát, že zůstali stát sami:

„Prostě řekněte: ‚Jsem zde … a můžeš se mnou počítat.‘ Vlastně už od Abrahama … se v písmech začíná objevovat úžasné a oblíbené rčení: ‚Zde jsem, pošli mne.‘“

Reportáž z návštěvy staršího Hollanda ve Velké Británii (v angličtině):

 

Během své návštěvy Velké Británie promluvil starší Holland na řadě setkání, která se konala v Edinburghu, v Birminghamu a v Londýně, k více než 1 700 mormonských misionářů, kteří v současné době slouží na Britských ostrovech jako vyslanci Církve.

Zmínil se o velkém přínosu těchto mladých mužů a mladých žen, z nichž mnozí jsou teprve dospívající, kteří se vzdali dvou let nebo osmnácti měsíců svého života, aby většinou na své náklady sdíleli evangelium. Starší Holland věnoval čas tomu, aby každému misionáři podal ruku a podělil se s ním o poselství lásky, inspirace a povzbuzení.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.