Tisková zpráva

Russell M. Nelson – nový president Kvora Dvanácti apoštolů

Russell M. Nelson je novým presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. Do tohoto úřadu byl ustanoven (oficiálně jmenován) presidentem Thomasem S. Monsonem ve středu 15. července 2015. Nový president Dvanácti bude titulován jako president Russell M. Nelson. V tomto povolání vystřídal zesnulého presidenta Boyda K. Packera, který zemřel 3. července 2015. Je církevní praxí, že nejdéle sloužící člen Kvora Dvanácti apoštolů se stává presidentem kvora.

Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Jeho členové slouží pod vedením Prvního předsednictva, což je řídící orgán sestávající ze tří mužů – presidenta a dvou rádců.

Vedle jejich hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky jména Kristova po celém světě mají apoštolové mnoho důležitých administrativních zodpovědností, zatímco dohlížejí na řádný chod a rozvoj globální Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.